Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Paatr 7: Qaan Lo Kola Amele Iesu Hmaca Uti Hë La Kola Akalabusi Paulo

Paatr 7: Qaan Lo Kola Amele Iesu Hmaca Uti Hë La Kola Akalabusi Paulo

Thupene la hnaakönine drai ne meci Iesu, hna amele nyidrëti hmaca. Ame ngöne la ijine cili, hnei nyidrëti hna afaifi lao amamanyi kowe la itretre drei nyidrë. Hnei nyidrëti hna amamanyi pala hi ngöne la fotre lao drai. Thupene lai, hna öhnyi nyidrëti e elë hnengödrai eë, hnene la itre xaa sine ce tro i nyidrë. Treen lao drai thupene lai, hnei Akötresieti hna hamën la uati hmitrötre i Nyidrë kowe la itretre drei Iesu ka itreqe e Ierusalema.

Thupene lai, hna akalabusin la itre aposetolo hnene la itre ithupëjia me Akötresie, ngo hna thepe angatr qaa cili hnene la ketre angela. Hnene la itretre icilekeu hna humuthi Setefano, ketre atre drei Iesu, me tranyi angeic hnei etë. Ngo tro sa wange la aqane iën hnei Iesu la ketre e angetre icilekeu, matre troa nyipi hlue i nyidrë; Paulo la ëje i angeic. Nge köni macatre hë nge sin, thupene la hna meci hnei Iesu, hnei Akötresieti hna upi Peteru ketre aposetolo troa cainöje koi Konelio, ketre wanaithihlë, memine la hnepe lapa i angeic.

Thupene la thötrin lao macatre, hnei Paulo hna kuca lo pane trongei nyidrë troa cainöj. Hnei Timoteo hna ce tro me nyidrë, ngöne la hnaaluene trongei nyidrë. Lolo pi hë la itre ijine nyihlue Akötresieti hnei Paulo, memine la itre sine ce tro i nyidrë. Thupene lai, hna akalabusi nyidrë e Roma. Lue macatre thupen, hna nue nyidrëti qaa kalabus. Ame asë hi la itre ewekë hna troa qaja ngöne la Paatr HNAASEVENEN, tre, itre ewekë lai ka traqa ngöne la 32 lao macatre.

Kola ti la lue meke i Saulo hnene la lai