Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 98: Hune La Wetre Elaio

Edromë 98: Hune La Wetre Elaio

HANE hi lae Iesu, e hune la wetr elaio. Ame la foa lao thupëtresij ka ce cil me nyidrë, tre, itre aposetolo i nyidrë. Lue trejin, Anederea me Peteru, nge lue xaa trejin, Iakobo me Ioane. Goeëne fe cahu ēnē i Akötresie e Ierusalema.

Traqa ha kowe la lue drai thupene lo hnei Iesu hna lö e Ierusalema hune la asina, drai menu hë la. Hnei Iesu hna canga tro e sine hmakany, kowe la ēnē. Hnene la itretre huuj hna thele troa xolouthi Iesu me humuthi nyidrë. Ngo xou i angatr troa humuthi Iesu, pine laka, kola aja nyidrë hnene la nöj.

Iesu memine la itre aposetolo i nyidrë

Ame hnei Iesu hna hën la itre hene hmi cili me hape: ‘Itre une nyipunie me itre nekö i un.’ Thupene lai, hnei Iesu hna qaja ka hape, tro hë Akötresie a ahnëjinë angatr, pine la itre ewekë asë ka ngazo hnei angatr hna kuca. Thupene la hna ewekë koi angatr, Iesu a uti qaa hune la wetr elaio, nge hna nyiqaan troa hnyinge koi nyidrë hnene la itre aposetolo i nyidrë ka ala foa. Atre fe hi nyipunie la hnyinge i angatr koi Iesu?

Ngöne la ijine cili, itre aposetolo a thele troa atre la pengöne la itre drai hnapin. Atre hi angatr laka, tro Iesu a apaatren la nöjei ewekë ka ngazo qa la fen. Ngo angatr a ajan troa atre la ijin troa aeatrën la itre ewekë cili. Eue la ijin troa joxu me musi hnei Iesu?

Atre hi Iesu laka, thatreine kö troa öhnyi nyidrë hnene la itretre drei nyidrë, ngöne la ijine tro nyidrëti a traqa hmaca. Pine laka nyidrëti kö e koho hnengödrai, nge ketre, pëkö atr atrein troa öhnyi nyidrë. Haawe, Iesu a qaja ju kowe la itre aposetolo i nyidrë ka hape, hetrenyi la itre xaa ewekë ka troa eatr e celë fen, ngöne la ijine nyidrëti a troa Joxu e koho hnengödrai. Nemene la itre ewekë cili?

Öni Iesu, troa hetrenyi la itre isi ka tru, nge nyimutre la itre atr ka troa wezipo me ka troa mecijiin, nge troa tru catr la ihumuth, nge tro ha traqa la itre sa ka tru. Iesu mina fe a qaja ka hape, tro fe hë a hane cainöjën la maca ka loi ne la baselaia i Akötresie e cailo fen. Hapeu, eatre kö la itre ewekë cili ngöne la hneijine së? Eje hi! Haawe, sipu enyipicine hi lai ka hape, Iesu hë enehila a musi e koho hnengödrai. Nge calemi catre hë la ijin troa apaatren la nöjei ewekë ka ngazo asë e celë fen.

Mataio 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Mareko 13:3-10.Itre Hnying

 • Ekaa Iesu e cahu ngöne la iatr, nge drei la itre atr ezi nyidrë?
 • Nemene la hna thele troa kuca koi Iesu hnene la itretre huuj e hnine la ēnē, nge nemene la hnei nyidrëti hna qaja koi angatr?
 • Nemene la hna thele troa atre hnene la itre aposetolo?
 • Pine nemen matre Iesu a qaja kowe la itre aposetolo i nyidrë la itre xaa ewekë ka troa traqa kowe la ihnadro ngöne lo ijine nyidrëti a troa musi me joxu e koho hnengödrai?
 • Nemene la hnei Iesu hna qaja ka troa traqa qëmekene tro nyidrëti a apaatrene asë la itre ewekë ka ngazo e celë fen?

Itre xaa hnying

 • E jë la Mataio 23:1-39.

  Ngacama kola amamane hnene la itre xötr ne la Tusi Hmitrötr laka ijije troa hëne la itre xaa atr hnene la aqane ati ëje i angatr, ngo nemene la hna amamane hnene la itre trenge ewekë i Iesu ngöne Mataio 23:8-11, göne la aqane troa xome la itre hnëqa e hnine la ekalesia i Keresiano, matre thaa tro kö a pi mama fë? (Ite hu. 26:25; Rom. 13:7; 1 Pet. 2:13, 14)

  Nemene la aqane thele hnene la itre Faresaio troa sawa la itre atr troa itre Keresiano, nge tune kaa la aqane xome hnene la itre hene hmi la aqane ujë cili ngöne la hneijine së enehila? (Mat. 23:13; Luka 11:52; Ioane 9:22; 12:42; 1 Thes. 2:16)

 • E jë la Mataio 24:1-14.

  Tune la hna amamane hnyawa ngöne Mataio 24:13, nemene la enyipiewekën la troa xomihniahoeany?

  Nemene la aliene la hnëewekë hna hape “pune” ngöne Mataio 24:13? (Mat. 16:27; Rom. 14:10-12; 2 Kor. 5:10)

 • E jë la Mareko 13:3-10.

  Nemene la xötrehnëewekë ngöne Mareko 13:10 ka amamane la enyipiewekën la troa cainöjën la maca ka loi, nge tune kaa la aqane troa ketri së hnene la itre trenge ewekë i Iesu? (Rom. 13:11, 12; 1 Kor. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)