Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 96: Iesu a Aloin La Itre Ka Wezipo

Edromë 96: Iesu a Aloin La Itre Ka Wezipo

IESU a trongën la nöj, me aloin la meci ne la itre atr. Kola hlemu la itre iamamanyikeu i nyidrë, ngöne la itre lapa me itre traon. Haawe, kola traqa fë koi nyidrë la itre ka genyi ca, me itre ka ti mek, me itre ka simi hnangenyë, me itre xaa trene meci ju kö. Nge Iesu a aloin la itre meci angatr asë.

Nge köni macatre hë thupen la hna bapataiso Iesu hnei Ioane, nge Iesu a qaja kowe la itre aposetolo i nyidrë ka hape, easenyi hë tro nyidrëti a tro Ierusalema. Nge e cili, troa humuthi nyidrë, nge thupene hë lai troa amele nyidrëti qa hna mec. Ngöne la ijine cili, kola amelen pala hi hnei Iesu la itre trene mec.

Iesu a aloine la meci ne la ketre föe

Ame ngöne la ketre ijin, Iesu a hamë ini ngöne la drai sabath. Ame la sabath kowe la angetre Iudra, tre, drai ne mano. Ame cahu föe, tre, ka tru catr la meci nyiidro. Traqa ha kowe la 18 lao macatre ne tro wenini nyiidro, nge thatreine kö nyiidro troa cile meköt. Ene pe, atë ju Iesu la lue ime i nyidrëti hui nyiidro, nge cile meköti jë hi. Mele hë nyiidro!

Hane hi lai kola elëhni hnene la itre hene hmi. Kola ewekë catr hnene la ketre kowe la ka ala nyim, me hape: ‘Hetrenyi la sikisi lao drai hna nue koi së troa huliwa. Traqa pi matre troa aloin la itre meci nyipunie ngöne la itre drai cili, ngo thaa ngöne kö la drai sabath!’

Ngo Iesu a sa ka hape: ‘Itretre thoi. Nyipunieti hi a isa sei boloken me asinan, me hul e sabath qa isa hnalapan matre tha imen itrej. Hnauëne kö hö matre thaa tro kö a senge enehila sabath la föe celë hna othe hnei mec, a 18 hë lao macatre?’ Hmahma ha la itre atr ka thele iwatratra hnene la aqane sa i Iesu.

Thupene lai, Iesu a tro pi memine la itre aposetolo i nyidrë Ierusalema eë. Angatre hë e trön la traon e Ieriko, ene pe kola atre hnene la lue atr ka ti mek laka, calemi hë Iesu a kola cili thenge thei nyidro. Haawe, nyidroti a hë catr me hape: ‘Iesu, epi xatua hun!’

Ame hnei Iesu hna hën lai lue ti mek, me hnyingë nyidroti ka hape: ‘Nemen la hnei nyipo hna ajan tro ni a kuca?’ Öni nyidro ka hape: ‘Joxu, epi fe pi la lue meke i nyiho.’ Iesu a ketre ju la lue meke i nyidro, ene pe goe pi hi nyidro! Atre fe hi nyipunie la kepin matre Iesu a kuca la itre iamamanyikeu cili? Pine laka hetre ihnimi nyidrëti kowe la itre atr, nge aja i nyidrë tro angatr a lapaune koi nyidrë. Nge, kolo mina fe matre tro sa atre laka, ame la ijin tro nyidrëti a Joxu ne la fen me mus kow ej, pë hmaca kö atr ka troa wezipo.

Mataio 15:30, 31; Luka 13:10-17; Mataio 20:29-34.Itre Hnying

 • Nemene la hnei Iesu hna kuca ngöne la nyidrëti a trongën la nöj?
 • Köni macatre thupene la hna bapataiso Iesu, nemene la hnei nyidrëti hna qaja kowe la itre aposetolo i nyidrë?
 • Drei la itre atr ngöne la iatr, nge nemene la hnei Iesu hna kuca kowe la föe?
 • Pine nemen matre kola hmahma la itre hene hmi ngöne la Iesu a sa koi angatr pine la aqane icilekeu i angatr?
 • Ame ngöne la Iesu memine la itre aposetolo a easenyine e Ieriko, nemene la hnei Iesu hna kuca kowe la lue atr ka ti mek?
 • Pine nemen matre Iesu a kuca la itre iamamanyikeu?

Itre xaa hnying

 • E jë la Mataio 15:30, 31.

  Nemene la aqane mama hnyawa la mene i Iehova jëne Iesu, nge troa tune kaa la thangane lai kowe la aqane trotrohnine së la hna thingehnaean hnei Iehova göne la fene ka hnyipixe? (Sal. 37:29; Is. 33:24)

 • E jë la Luka 13:10-17.

  Tune kaa la aqane amamane hnene la itre iamamanyikeu ka nyimutre hna kuca hnei Iesu ngöne la drai sabath, la pengöne inuamacanyi hna troa hamëne kowe la nöjei atr elanyi ngöne la Macatre Ka Caa Thauzan Ne Musi Nyidrë? (Luka 13:10-13; Sal. 46:9; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Hna ama. 21:1-4)

 • E jë la Mataio 20:29-34.

  Nemene la hna amamane hnene la edromë celë laka hnei Iesu pala hi hna xatuane la itre atr ngacama tru ju hë hnei jole i nyidrë, nge nemen la ini hne së hna kapa qa ngöne lai? (Deu. 15:7; Iako. 2:15, 16; 1 Ioane 3:17)