Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 94: Ka Hnime Nyidrëti La Itre Nekönatr

Edromë 94: Ka Hnime Nyidrëti La Itre Nekönatr

HANAWAI Iesu, nyidrëti a xepe lapaan la ketre nekönatr trahmany. Ijije troa qaja ka hape, ka hnimi nekönatre Iesu. Ame la itre atr ka cile goeë nyidrë, tre, itre aposetolo i nyidrëti kö lai. Nemen la hnei Iesu hna qaja koi angatr? Tro hö sa ce wang.

Traqa hmaca ha Iesu memine la itre aposetolo i nyidrë qaa gaa nany. Hetre hnepe ikucany ka fetra nyipine la itre aposetolo. Haawe, hnei Iesu hna hnying koi angatr ka hape: ‘Nemen la hnei nyipunie hna iwesitrë pin ngöne la gojeny?’ Atre hi Iesu la alien la ithanata i angatr, ngo nyidrëti kö a pane hnying matre troa wang ka hape, nemene jë la aqane tro la itre aposetolo a sa koi nyidrë.

Iesu memine la ketre nekönatr

Pëkö ca trene meje e anga aposetolo, pine laka, ngöne la gojeny hnei angatr hna isenyin, troa atre la ka tru e angatr. Kola pi draië hnene la itre xaa aposetolo hui itre xan e angatr. Tune kaa ju hë la aqane tro Iesu a amaman koi angatr, la engazon la troa pi draië?

Nyidrëti a hëne jë la ketre nekönatr trahmany, me acilë nyën qëmeke i angatr asë. Thupene lai, nyidrëti a qaja kowe la itretre drei nyidrë, ka hape: ‘Eni a ajan tro nyipunie a atre hnyawa laka, maine thaa tune kö nyipunie la itre nekönatr ka tune la, thatreine jë kö tro nyipunie a lö hnine la Baselaia i Akötresie. Ame la atr ka tru hnine la Baselaia, tre, ene la atr ka atreine aipië angeic tune la nekönatre celë.’ Atre hi nyipunie la alien la ithanata i Iesu?

Nyine troa amaman ka hape, ame la itre nekönatr, thaa angatre fe kö a hane hnehengazon troa pi elë sasaith la ketre. Haawe, loi e tro la itre aposetolo a inin troa tune la itre nekönatr ngöne la götrane cili, matre mano ju angatr thele la ka troa sisitria me pi tru hui ketre.

Nyimu ijin hnei Iesu hna amaman, la aqane hnime catrën nyidrë la itre nekönatr. Thaa nyimu treu ju kö e thupen, nge kola tro fë hnene la itre atr la itre nekö i angatr troa wai Iesu. Kola thele hnene la itre aposetolo troa up ananyi nyudren qaathei Iesu. Ngo hnei Iesu hna qaja kowe la itre aposetolo i nyidrë ka hape: ‘Nue angatre pi koi ni nge the sewe angatre kö, pine laka thatraqane la itre atr ka tui angatr la baselaia i Akötresie.’ Thupene lai, Iesu a xepe la itre nekönatr, me amanathithi angatr. Hapeu, thaa itre ewekë kö la ka akeukawan la hni së e troa atre laka, Iesu a hnime la itre nekönatr?

Mataio 18:1-4; 19:13-15; Mareko 9:33-37; 10:13-16.Itre Hnying

 • Nemene la hna isipin hnene la itre aposetolo ngöne la angatr a bëeke qaa gaa nany?
 • Pine nemen matre Iesu a hëne la ketre nekönatr me acilë nyën e nyipine la itre aposetolo?
 • Nemene la aliene la kola hape, loi e tro la itre aposetolo a inine troa tune la itre nekönatr?
 • Ame hë ngöne la itre treu thupene lai, nemene la aqane amamane Iesu, ka hape, nyidrëti a hnime la itre nekönatr?

Itre xaa hnying

 • E jë la Mataio 18:1-4.

  Pine nemen matre Iesu a xome la itre ceitun matre troa inin la itre atr? (Mat. 13:34, 36; Mar. 4:33, 34)

 • E jë la Mataio 19:13-15.

  Nemene la itre thiina ne la itre nekönatr nyine tro sa xome ngöne la easë a hane ce thawa memine la itre xaa atr la itre manathith hna troa kapa jëne la Baselaia? (Sal. 25:9; 138:6; 1 Kor. 14:20)

 • E jë la Mareko 9:33-37.

  Nemene la ini hnei Iesu hna hamën kowe la itretre drei nyidrë ngöne la aja göhnë ka draië? (Mar. 9:35; Mat. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:5-8)

 • E jë la Mareko 10:13-16.

  Nemene la ka amaman, ka hape, thaa jole kö e troa easenyi Iesu, nge tune kaa la aqane troa xom hnene la itre qatre thup Keresiano la tulu i nyidrë? (Mar. 6:30-34; Fil. 2:1-4; 1 T. 4:12)