Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 89: Iesu a Apuiloin La Ēnē

Edromë 89: Iesu a Apuiloin La Ēnē

HANAWAI Iesu. Kola elëhni hnei nyidrë, a pine nemene jë? Haawe, atre fe hi nyipunie la kepine matre nyidrëti a elëhni? Hnene la pi hetreny thene cahu itre atr hnine la ēnē i Iehova. Angatr a thele maniën la itre atr ka traqa troa atrunyi Akötresie.

Iesu a qeneipiëne la itre laulau hna ati mon

Öhne fe hi nyipunie cahu itre fekene kau trahmany, me itre mamoe, me itre piny? Celë hi itre nyine salem ne la itre atr hnine la ēnē. Kolo hi matre tro angetre Isaraela a itön la itre öni me itre waco cili, me hujën itre ej koi Akötresie.

Hna qaja hnene la trenge wathebo i Akötresie ka hape, maine tro la ketre atre Isaraela a kuca la ngazo, haawe, tro angeic a huujën la ketre öni koi Akötresie. Hetrenyi kö la itre xaa ijin troa huuj, a hna amekötin hnene la trenge wathebo i Akötresie. Ngo troa xome ekaa hnene la atre Isaraela la itre öni me itre waco nyine huujën?

Loi kowe la itretre Isaraela ka trene waco me öni, pine laka, hetre nyine tro angatr a huujën. Ngo ame pë hë la itre xan, pë fe kö waco me öni angatr. Ame pena itre xan, nanyi la hnei angatr hna lapa qaa Ierusalema, matre jol e troa ce traqa memine la itre öni kowe la ēnē. Ka loi pe hi koi angatr troa itö öni me itre waco nyine huujën. Ame pe la engazon, tru catre pala ha la thupen la itre öni hna salemën koi angatr. Kolo ha atrekënö hnene la itre ka salem. Nge ketre, ame la ēnē i Akötresie, tre, thaa hnë tro kö lai a salem.

Celë hi ka aelën la hni Iesu lai. Haawe, nyidrëti pë hë a qeneipiëne ju la itre laulau hna ati mon hnene la itre atr ka salem, me nenge trije la itre manie i angatr. Ketre, hnei nyidrë hna xome la itre sine eno hna el nyine wameuc, me lepe engën trön eë la itre öni qa hnin la ēnē. Öni nyidrëti kowe la itre ka salemë piny ka hape: ‘Xome pi itre eje qaa la! Ea mano ju hë xom la uma i Kaka, ceitun me ketre hna salem.’

Hetrenyi la itretre dreng ka xötrethenge Iesu kowe la ēnē. Angatr a sesëkötr hnene la aqane ujë i Iesu. Ngo mekune hmaca jë pe angatre lo hna qaja hnine la Tusi Hmitrötr göne la Hupuna i Akötresie, kola hape: ‘Ase hë ulumi ni hnene la aja atraqatr kowe la ēnē i Akötresie.’

Ame la Iesu a lapa e cili e Ierusalema treqen la Paseka, tre nyimutre catr la itre iamamanyikeu hnei nyidrëti hna kuca. Thupene lai, Iesu a tro pi qaa Iudra, me bëeke Galilaia eë. Ngo hnei nyidrëti hna Samaria thenge. Haawe, tro sa pane ce wang la ewekë ka traqa e Samaria.

Ioane 2:13-25; 4:3, 4.Itre Hnying

  • Pine nemen matre kola salemën la itre öni hnine la ēnē?
  • Nemene la ka aelëhni Iesu?
  • Tune la hnei nyipunieti hna öhne ngöne la iatr, nemene la hna kuca hnei Iesu, nge nemene la hnei nyidrëti hna qaja kowe la itre atr ka salemë piny?
  • Ame ngöne la kola öhne hnene la itretre drei Iesu la hnei nyidrëti hna kuca, nemene la ewekë hnei angatr hna mekune hmaca?
  • Nemene distrik la hna tro ngön hnei Iesu ngöne la nyidrëti a bëeke hmaca a tro Galilaia?

Ketre hnying

  • E jë la Ioane 2:13-25.

    Ame la easë a goeën la aqane xele ma wange Iesu la itre ka salem hnine la ēnē, nemene la aqane troa waipengön la salem hnine la Uma Ne Baselaia? (Ioane 2:15, 16; 1 Kor. 10:24, 31-33)