Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 86: Wëtresij a Köja Gojenyi Angatr

Edromë 86: Wëtresij a Köja Gojenyi Angatr
Itre magoi

ÖHNE fe hi nyipunieti caha wëtresij ka mele catr hna köjan hnene cahu itre atr? Hnen ej hna mama ngöne la angatr a tro pi qaa Ierusalema. Itre ka traqa la itre atr celë qa ngöne la itre nöj ne cahië, kolo itre ka inin la pengön me aqane trongen la itre wëtresij. Celë hi matre, ame la kola mama la ketre wëtresij ka ketre pengöne kö, tre, eje ju hi e kuhu hni angatr ka hape, hetre ketre ewekë, kolo hi lai a eatrongë angatre jë kowe la ketre atr ka tru catr.

Traqa ju hi angatr e Ierusalema a hnyingën ka hape: ‘Ekaa la nekönatr ka troa joxu ne la itretre Iudra?’ Ame la “Angetre Iudra,” tre, ketre aqane hën la itretre Isaraela. Hna qaja hnene lai itre atr ka hape: ‘Ke öhnë hë huni e kohië la wëtresij ne la nekönatr, nge eahuni a hane traqa troa atrunyi anganyidrë.’

Ame la kola drenge lai hnei Heroda joxu ne Ierusalema, tre kola sesew hnei nyidrë. Nyidrëti a xou wanga xome jë la göhne i nyidrë hnene la ketre joxu. Haawe, Heroda a hëne jë la itre tane i angetre huj, me hnyingën ka hape: ‘Ekaa la hna troa hnahon la joxu hna thingehnaean?’ Angatr a sa ka hape: ‘Hna qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape, e Betheleema.’

Haawe, hnei Heroda hna hën la itre atr ka traqa qaa cahië, me qaja ka hape: ‘Tro jë troa thele la medreng. E öhnyi nyëne hë hnei nyipunie, bëeke jë troa thuemacanyi ni. Eni a ajan troa hane atrunyi nyën.’ Ngo mama hnyawa hi laka, ame la aja i Heroda, tre, ene la troa humuth la medreng!

Hna weje meken la tronge ne la itre magoi hnene la wëtresij, traqa hnyawa ha ngöne la hmekune la uma hna meköle ngön hnei Iesu, eje hi lai a cile ju. Ame la kola lö hnine la uma hnene la itre magoi, angatr a öhnyi Maria memine la medreng, ene Iesu. Ame hnei angatr hna sei qen la itre trenge nyi angatr, me hamën itre ej koi Iesu. Thupene jë hi lai, kola thuemacanyi angatr hnei Iehova jën la pu ka hape, thaa tro kö a bëeke hmaca koi Heroda. Haawe, angatr a xötrën hmaca jë pena ha la ketre gojeny troa bëeke kowe la nöje i angatr.

Ame la kola atre hnei Heroda ka hape, paatre hë lo itre magoi, tre, atraqatr la elëhni nyidrë. Celë hi matre, nyidrëti a iupi jë troa humuthe asë la itre nekönatr, qaan la medreng uti hë la itre ka lue macatren. Ngo hnei Iehova hna canga thuemacanyi Iosefa jën la pu, matre Iosefa a kötre fë Aigupito eë jë la hnepe lapa i angeic. Thupene lai, ame hë la kola atre hnei Iosefa ka hape, meci hë Heroda, ene pe angeic a ce bëeke hmaca me Maria me Iesu Nazareta eë. Hnei Iesu hi hna tru e cili.

Matre tune kaa fe la aqane trotrohnine i nyipunie, drei la ka ahudrumen lo wëtresij ka hnyipixe? Mekune jë lo aqane trongen lo itre magoi, öhne jë hi angatr lo wëtresij, nge pane tro sai angatre jë hi Ierusalema eë. Huliwa i Satana hi lai, ene lo Diabolo, kolo matre troa humuth la Hupuna i Akötresie. Ame la aja i angeic, tre tro Heroda joxu ne Ierusalema a thele troa humuthe la medreng. Haawe, nyine tro lai a amaman ka hape, Satana hi la ka a ahudrumen lai wëtresij.

Mataio 2:1-23; Mika 5:2.Itre Hnying

  • Drei cahu itre atr ngöne la iatr, nge pine nemen matre kola köjan hnene la ketre magoi la ketre wëtresij ka mele catr?
  • Pine nemen matre kola seseue hnei Heroda joxu, nge nemene la hnei nyidrë hna kuca?
  • Hna eatrongën a tro ië la itre magoi hnene lai wëtresij ka mele catr, ngo pine nemen matre angatr a xötrën hmaca pena ha la ketre gojeny troa bëeke kowe la nöje i angatr?
  • Nemene la hna amekötin hnei Heroda, nge pine nemen?
  • Nemene la hnei Iehova hna upi Iosefa troa kuca?
  • Drei la ka ahudrumen lo wëtresij ka hnyipixe, nge pine nemen?

Ketre hnying

  • E jë la Mataio 2:1-23.

    Ije macatre i Iesu nge nyidrëti ekaa ngöne lo kola traqa troa wai nyidrë hnene la itre magoi? (Mat. 2:1, 11, 16)