Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Paatr 6: Qaan La Kola Hnaho Iesu Uti Hë La Nyidrëti a Mec

Paatr 6: Qaan La Kola Hnaho Iesu Uti Hë La Nyidrëti a Mec

Hna upe koi Maria ketre nekö jajiny, la ketre angela, Gaberiela la ëjen. Hnene la angela hna thuemacanyi nyidroti ka hape, tro nyidroti a hnahon la nekönatr trahmanyi ka troa joxu epine palua. Hna hnahon la nekönatre cili hnine la ketre uma i öni, nge hna traqa hnene la itretre thupë mamoe troa hane iöhnyi me nyën. Thupene lai, hna traqa pena troa hane iwai hnene la itre magoi qaa kohië, hna köja gojenyi angatr hnene la ketre wëtresij. Tro pë hë së a öhne la aqane eatrongë angatr hnene la wëtresij, me aqane thepe Iesu qa ngöne la pi ihumuthi ne la itretre icilekeu me nyidrë.

Thupene lai, tro sa öhnyi Iesu a hnying kowe la itretre ini hnine la ēnē, 12 petre hi lao macatre i nyidrë. Ame hë la kola eitrin lao macatre i nyidrë, hnei nyidrëti hna xom la bapataiso, me nyiqaan troa cainöjën la maca ka loi, me inin la itre atr, huliwa lai hnei Akötresie hna upi nyidrë troa kuca e celë fen. Hnei nyidrëti hna iën la 12 lao aposetolo troa xatua nyidrë.

Hnei Iesu fe hna kuca la itre iamamanyikeu ka nyimutre. Hnei nyidrëti hna ithuan la itre atr ka ala nyim, hnene la itre hnepe ie me falawa ka xalaith. Hnei nyidrëti fe hna aloin la meci ne la itre atr, me amelene hmaca la itre ka mec. Thupene lai, tro hë së a wange la itre ewekë ka traqa ngöne la drai tixenuë ne la mele i nyidrë, memine la aqane humuthi nyidrë. Hnei nyidrë hna cainöj, köni macatre nge sin, haawe, kola troa ithanatan ngöne la Paatr HNAASIKISIN, la aqane trongen la 34 lao macatre nge hetre munën.

Iesu a hamë ini