Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Paatr 5: Qaan Lo Po e Babulona Uti Hë La Kola Xupe Hmaca e Ierusalema

Paatr 5: Qaan Lo Po e Babulona Uti Hë La Kola Xupe Hmaca e Ierusalema

Nyimutre catre la itre ewekë ka tupath la lapaun ne la itretre Isaraela, ngöne lo angatr a po e Babulona. Celë hi matre, hna kuië Saderaka me Abedenego me Mesaka hnine la hnaop ka idreuth hnei eë, ngo hna amele angatr hnei Akötresie. Ame hë thupene la hna thepe Babulona hnei angetre Madai me Peresi, hna kuië Daniela pena ha hnine la ope liona, ngo hnei Akötresie hna ce me angeic me ahumun la qe ne la itre liona.

Thupene lai, hnei Koreso joxu ne Peresi hna nue angetre Isaraela. Angatr a bëeke kowe la nöje i angatr thupene la 70 lao macatre ne lapa trehnyiwa angatr e Babulona. Traqa ha angatr e Ierusalema, ame la pane ewekë hnei angatr hna kuca, tre ene la troa xupe hmaca la ēnē i Iehova. Ngo hna sewe angatr hnene la itre ithupëjia me angatr. Celë hi matre, afenesine pë hë la ēnē, 22 lao macatre thupene lo angatr a bëek qaa Babulona.

Thupene lai, troa hane qeje Ezera laka, hnei nyidrë hna tro Ierusalema troa thaipin la ēnē. Hnei nyidrëti hna traqa, 47 lao macatre thupene la hna afenesin la ēnē. Thupene lai hna ixötrethenge hnei Nehemia, 13 lao macatre thupe i Ezera. Hnei angeic hna ixatua troa xupe la itre hage xötreith la traon. Ame la Paatr HNAAFAIFIN, ke, eje a troa qaja la aqane trongen la 152 lao macatre.

Kola ce thithi hnei Ezera memine la nöj