Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 71: Akötresie a Thingehnaean La Paradraiso

Edromë 71: Akötresie a Thingehnaean La Paradraiso

HANAWANGE cahu iatr nyine nyi iahnuen la Paradraiso, tune lo aqane amaman Akötresie koi Isaia perofeta. Thaa iananyi kö la lue hneijin ne la lue perofeta, pa i Iona nge thupene lai Isaia.

Itre atr ngöne la Paradraiso

Ame la Paradraiso, ketre hnaithanata lai, kola hape, “gatran” maine “park,” hna traa feja nyine hnë ilapany. Nemen la hna amekunë nyipunie hnene la paradraiso celë? Hapeu, thaa ka ceitune jë kö memine la gatran ka mingöming, hna kuca ekö hnei Iehova koi Adamu me Eva? Tro jë kö a paradraiso elany la fene hnengödrai asë?

Hnei Iehova hna upi Isaia, perofeta i Nyidrë, troa qejepengön la paradraiso ka hnyipixe, hna hnëkën thatraqan la nöje i Nyidrë. Hnei Nyidrë hna qaja ka hape: ‘Tro la itre luko memine la itre mamoe a ce mele tingeting. Tro la itre neköi kau a ce xeni memine la itre neköi liona, nge tro la itre nekönatr a thupën itre ej. Thaa tro kö a hej hnene la ketre un hna mecin, la nekönatr hna thepe thin ka elo ezin ej.’

Nyimutre la itre ka mekun ka hape: ‘Thatreine kö troa traqa la itre ewekë cili. Ekö hë së mele hnine la nöjei pengöne ewekë ka jol, nge kolo jë petre hi ka hape, traqa catre pi.’ Ngo pane mekune ju pe së ka hape: Nemene la pengöne lo hnalapa hna hamën ekö hnei Akötresie, koi Adamu me Eva?

Hnei Akötresie hna ami Adamu me Eva ngöne la paradraiso. Ngo pine la hnei nyidroti hna thaa drengethenge Akötresie, haawe, luuzi hë la ihnalapa ka mingöming, nyidroti fe hë a qatre trootro, nge thupene lai kola mec. Akötresie a thingehnaean kowe la itre atr ka hni koi Nyidrë, la itre ewekë hna aluuzin hnei Adamu me Eva.

Ame ngöne la paradraiso ka hnyipixe ka troa xulu, thaa tro hmaca kö a kuca la ketre ewekë nyine iakötrë, maine ketre ewekë ka ngazo. Tro ha hetrenyi la nyipi tingeting. Nge tro fe a ej thene la itre atr asë la egöcatr, me madrin. Troa traqa asë la itre ewekë, tune la hnei Akötresieti hna amekötin thenge la aja i nyidrë ngöne la qaan. Haawe tro pe së a wange hmaca pe, la aqane tro Akötresie a axulun la itre ewekë cili.

Isaia 11:6-9; Hna Amamane 21:3, 4.Itre Hnying

 • Drei lae Isaia, eu la angeic a mel, nge nemene la hnei Iehova hna amamane koi angeic?
 • Nemene la aliene la hnëewekë hna hape “paradraiso,” nge nemene la hna amekunë së hnene lai?
 • Nemene la hnei Iehova hna upi Isaia troa cinyihan göne la Paradraiso ka hnyipixe?
 • Pine nemen matre aluuzine pi hnei Adamu me Eva la hnalapa i nyidro ka mingöming?
 • Nemene la hnei Iehova hna thingehnaean kowe la itre atr ka hnimi Nyidrë?

Itre xaa hnying

 • E jë la Isaia 11:6-9.

  Tune kaa la aqane sija hnene la Wesi Ula i Akötresie la tingeting ka troa ej thene la itre öni memine la itre atr ngöne la fene ka hnyipixe? (Sal. 148:10, 13; Is. 65:25; Ezek. 34:25)

  Nemene la aqane eatr ngöne la götrane la ua la itre trenge ewekë i Isaia, hune la nöje i Iehova enehila? (Rom. 12:2; Efe. 4:23, 24)

  Drei la ka ijij troa saze la thiina ne la atr enehila me elanyi ngöne la fene ka hnyipixe? (Is. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)

 • E jë la Hna Amamane 21:3, 4.

  Tune kaa la aqane amamane hnene la Tusi Hmitrötr laka ame la Akötresie a lapa the së, tre, kolo lai a hape ce nyidrëti me easë ngöne la ua ngo thaa ngöne ngönetrei kö e celë fen? (Lev. 26:11, 12; 2 A. l. ite jo. 6:18; Is. 66:1; Hna ama. 21:2, 3, 22-24)

  Nemene la pengöne trenge timidra me akötr ka troa paatr elany? (Luka 8:49-52; Rom. 8:21, 22; Hna ama. 21:4)