Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 69: Ixatua Ne La Nekönatr Jajiny

Edromë 69: Ixatua Ne La Nekönatr Jajiny

ATRE fe hi nyipunie la hna qaja hnene cahu nekönatr jajiny? Nyën a qaja kowe la isola la pengö i Elisaia, ketre perofeta i Iehova, memine la itre ewekë ka mingöming hnei Akötresie hna aijijë nyidrë troa kuca. Thatre Iehova kö hnene la föe, pine laka, thaa föe ne Isaraela kö eahlo. Ngo tro pe së a ce wang la kepin matre, traqa pi la nekönatr jajinyi celë ngöne la hnalapa ne la isola.

Föe ne Suria la isola. Hna xomi nyiidro hnei Naamana, ketre taan ne isi angetre Suria. Hna akalabusin la nekö jajinyi cili hnene la itre sooc ne Suria, matre hna nue nyën pë hë kowe la föe i Naamana, nyine hlue i nyiidro.

Föi Naamana memine la hlue i nyiidro jajiny

Hna tithi Naamana hnei lepera, ketre meci ka isi catr. Ej a xuj me an la itre götran ne la ngönetrei. Celë hi matre qaja jë hnene la nekö jajiny kowe la föi Naamana ka hape: ‘Epi tro la joxung kowe la perofeta i Iehova e Isaraela. Tro angeic a apaatren la lepera i nyidrë.’ Ame hë thupene lai, hna tro fë la itre trenge ithanata cili kowe la föi nyiidro.

Atraqatr la ajane i Naamana troa nyinyin la meci nyidrë; haawe, nyidrëti a mekune ju troa tro Isaraela eë. Nyidrëti a tro pi kowe la hnalapa i Elisaia. Ngo hna upe hnei Elisaia la ketre hlue i angeic, matre troa itronyi me Naamana, nge troa upi nyidrë troa aseven lao sie ngöne la Hneopegejë Ne Ioridrano. Thaa kapa madrine kö hnei Naamana, matre öni nyidrë ka hape: ‘Hapeu thaa ka sisitria kö la itre hneopegejë ngöne la nöjeng, hune la itre hneopegejë ne Isaraela!’ Ase jë hi Naamana qaja lai, nyidrë a bëeke hmaca jë.

Ngo kola qaja koi nyidrë hnene la ketre hlue i nyidrë ka hape: ‘Maine hnei Elisaia ju hna upi nyipë troa kuca la ketre ewekë ka tru, hapeu, tro kö nyipëti a kuca. Pine nemen matre thaa kuca kö nyipë enehila, la hnei angeic hna qaja?’ Naamana a dreng la hlue i nyidrë, me tro troa asevene lao sepë ngöne la Hneopegejë Ne Ioridrano. Ene pe kola lolo hnyawa la ngönetrei, a paatre hë la meci nyidrë!

Atraqatr la madrine i Naamana. Nyidrëti a bëeke koi Elisaia me qaja koi nyidrë ka hape: ‘Enehila atre hnyawa ha ni laka, ame la Akötresi ne Isaraela, tre, celë hi nyipi Akötresie ngöne la fene hnengödrai asë. Haawe, eni a sipon matre tro nyipëti a xom la ahnahna celë.’ Ngo kola sa hnei Elisaia ka hape: ‘Ohea, thaa tro kö ni a xome ej.’ Atre hi Elisaia laka, ka ngazo koi angeic troa xom la ahnahna, pine laka, Iehova la ka nyinyin la meci Naamana. Ngo kola pi hetrenyi lai ahnahna hnei Gehazi, hlue i Elisaia.

Haawe catre hë la mekune cili thei Gehazi, ene pe kuca jë angeic. Naamana hë ngöne la gojenyi ne bëek, nge kola ihuzu hnei Gehazi. Öni Gehazi ka hape: ‘Hnei Elisaia hna upi ni troa qaja koi nyipë ka hape, angeic a ajan la itre ahnahna, matre troa hamën kowe la itre sinee i nyidrë ka xötrei traqa.’ Celë hi trenga thoi ka tru lai. Ngo thatre kö Naamana ka hape trenga thoi lai; haawe, nyidrëti a hamë Gehazi pi la itre ahnahna ka tru.

Bëeke hmaca jë hë Gehazi kowe la hnalapa i angeic, ngo atre fe hë Elisaia lai hnei angeic hna kuca. Ase hë Iehova thuemacanyi nyidrë. Haawe, öni nyidrë ka hape: ‘Pine laka, hnei eö hna kuca la ewekë ka ngazo cili, tro la meci Naamana, ene la lepera, a lapan pena la ngönetrei i eö.’ Celë hi ewekë lai ka traqa koi Gehazi!

Nemen la ini hne së hna xom qa ngöne lai? Ame la ewekë hnapan, tre, loi e tro pala hi së a tune la nekönatr jajiny, laka, troa qeje Iehova. Tro së a kepe thangane ka loi qa ngöne la aqane ujë cili. Ame la hnaaluene ewekë, tre, thaa tro kö së a pi hun tune lo pane aqane ujë i Naamana, ngo tro pe së a drengethenge la itre hlue i Akötresie. Nge ame la hnaakönine ewekë, tre, thaa loi kö tro së a sili trenga thoi tui Gehazi. Hapeu, ijije kö tro sa kapa la itre ini ka nyimutre, qa ngöne la hne së hna e la Tusi Hmitrötr?

2 Ite Joxu 5:1-27.Itre Hnying

 • Ame ngöne la iatr, nemene la hna qaja hnene la nekö jajiny ka ithanata memine la isola?
 • Drei la isola ngöne la iatr, nge nemene la hna kuca hnene la nekö jajiny ngöne la hnalapa ne la isola?
 • Nemene la hnei Elisaia hna upe la hlue i angeic troa qaja koi Naamana, nge pine nemen matre kola elëhni hnei Naamana?
 • Nemene la ewekë ka traqa ngöne la kola dreng hnei Naamana la itre hlue i nyidrë?
 • Pine nemen matre kola thipën hnei Elisaia la ahnahna qaathei Naamana, ngo nemene la hna kuca hnei Gehazi?
 • Nemene la ewekë ka traqa koi Gehazi, nge nemene la ini hne së hna xome qa ngöne lai?

Itre xaa hnying

 • E jë la 2 Ite Joxu 5:1-27.

  Nemene la aqane xatuane la itre thöth enehila hnene la tulu hna amë pe hnene la nekö jajinyi ne Isaraela? (2 Ite jo. 5:3; Sal. 8:2; 148:12, 13)

  Pine nemen matre ka loi e troa lapa mekune la tulu i Naamana ngöne la easë a kapa la ketre eamo qa hnine la Tusi Hmitrötr? (2 Ite jo. 5:15; Heb. 12:5, 6; Iako. 4:6)

  Nemene la itre ini hne së hna xome qa ngöne la eisapengöi Elisaia me Gehazi? (2 Ite jo. 5:9, 10, 14-16, 20; Mat. 10:8; Ite hu. 5:1-5; 2 Kor. 2:17)