Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 67: Iehosafata a Lapaun Koi Iehova

Edromë 67: Iehosafata a Lapaun Koi Iehova

ATRE hi nyipunie la ëjen cahu itre atr, nge nemen cahu hnei angatr hna kuca? Angatr a tro xötrë troa isi, nge kola wejemeken la tronge i angatr hnene la itre ka nyima. Ngo ma öni nyipunieti jë: ‘Pine nemen matre pë fe kö taua me jo ne la itre ka nyima?’ Haawe tro hö së a ce wang la kepine lai.

Angetre Isaraela a tro xötrë troa isi

Iehosafata la joxu ne la baselaia ne la lue tribu ne Isaraela. Hnei nyidrë hna mele ngöne la hneijine kola musi hnei Iezebela me Ahaba joxu, hune lo baselaia ne la 10 lao tribu ne la götrane ailopi. Ngo ame pe Iehosafata, ketre joxu ka lolo nyidrë, atre xötrethenge la tulu i Asa keme i nyidrë. Celë hi matre, ngöne la itre macatre ka nyimutre, loi la mel nge tingetinge la itre atr ne la itre tribu ne la götrane ailojë.

Ngo ame ju hi la ketre drai, traqa pi hi la mejene isi, matre lapa xou hë la itre atr. Kola thuemacanyi Iehosafata hnene la itretre tro fë maca ka hape: ‘Calemi hë la ketre trongene isi ka tru catr qa ngöne la itre nöj ne Moaba, me Amona, me wetr Seira, a kola troa lepi eö.’ Nyimutre la itretre Isaraela ka icasikeu e Ierusalema troa sipon la ixatua i Iehova. Angatr a tro kowe la ēnē, nge e cili kola thith hnei Iehosafata ka hape: ‘Iehova fe Akötresi hun, thatre kö huni la nyine troa kuca. Pëkö caa trenge catre hun kowe la trongene isi celë. Epi xatua huni hnei Cilie.’

Iehova a dreng la thith, nge Nyidrëti a upe la ketre hlue i Nyidrë troa qaja kowe la nöj ka hape: ‘Thaa isi nyipunieti kö, ngo isi Akötresie. Thaa nyipunieti kö a troa hane isi. Pane goeëne jë, nge tro nyipunieti a öhn la aqane tro Iehova a amele nyipunie.’

Ame hë ngöne la hmakany thupene lai, kola qaja hnei Iehosafata kowe la nöj ka hape: ‘Mejiune jë koi Iehova!’ Ame hnei nyidrë hna amë qëmeken la trongene isi nyidrë la itre ka nyima, nge angatr a nyima ne atrunyi Iehova. Atre fe hi nyipunie la ewekë ka traqa, ngöne la angatr a easenyine la hnë isi? Iehova a amenun la itre sooc ithupëjia me Isaraela, nge angatr a itö isi hmaca kö. Nge ame la kola traqa hnei angetre Isaraela, pë hmaca kö sooc ithupëjia ka cil, meci asë hë angatr!

Hapeu ijije kö tro sa qaja ka hape ka inamacane Iehosafata, ngöne laka hnei angeic hna lapaun koi Iehova? Tro mina fe së a inamacan, e hne së hna mejiun koi Nyidrë.

1 Ite Joxu 22:41-53; 2 Aqane lapa ite joxu 20:1-30.


Itre Hnying

 • Drei lae Iehosafata, nge ka mele nyidrë ngöne la hneijine kola musi hnei drei?
 • Pine nemen matre kola xou hnei angetre Isaraela, nge nemen la hna kuca hnene la ka ala nyim?
 • Nemene la aqane sa hnei Iehova la thith i Iehosafata?
 • Nemene la hna kuca hnei Iehova qëmekene troa isi?
 • Nemene la ini hne së hna xome qaathei Iehosafata?

Itre xaa hnying

 • E jë la 2 Aqane lapa ite joxu 20:1-30.

  Tune kaa la aqane amamane Iehosafata la nyine troa kuca hnene la itre hlue i Akötresie ka nyipici ngöne la kola thele troa humuthi angatr? (2 A. l. ite jo. 20:12; Sal. 25:15; 62:1)

  Pine laka hnei Iehova pala hi hna xome la ketre jëne troa ithanata memine la nöje i Nyidrë, haawe, nemene la aqane ithanata Iehova enehila kowe la nöje i Nyidrë? (2 A. l. ite jo. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Ioane 15:15)

  Ame la Akötresieti elanyi a troa nue la “ishi ngöne la drai atraqate i Akötesie Kapucatinasë,” nemene la eceitunene la itre ewekë ekö ka traqa koi Iehosafata memine la itre ewekë ka troa traqa koi së? (2 A. l. ite jo. 20:15, 17; 32:8; Hna ama. 16:14, 16)

  Ame la kola xötrethenge hnene la itre pionie me itre mesinare la tulu ne la angetre Levi, nemene la ixatua hnei angatr hna hane hamën kowe la huliwa ne cainöj e cailo fen ngöne la hnedrai së enehila? (2 A. l. ite jo. 20:19; Rom. 10:13-15; 2 Tim. 4:2)