Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 62: Jol Ngöne La Uma i Davita

Edromë 62: Jol Ngöne La Uma i Davita

THUPEN la hna nyiqaane musi hnei Davita e Ierusalema, Iehova a ce me nyidrë troa thapa la itre isi. Hnei Iehova hna thingehnaean la nöje Kanana, koi angetre Isaraela. Matre ngöne la hneijine i Davita, jën la ixatua qaathei Iehova, kolo ha lapan hnei angetre Isaraela la nöj hna thingehnaean koi angatr.

Davita la ketre joxu ka loi, nge ka hni koi Iehova. Haawe, thupene jë hi la hna thapa e Ierusalema, ame la pane ewekë hnei nyidrë hna kuca, tre, ene la troa traqa fë e cili la puha ne isisinyikeu. Nge nyidrë a ajan troa xupe la ēnē, matre troa amë e hnin ej, la puha ne isisinyikeu.

Kola qatr trootro hnei Davita, nge nyidrë a kuca la ketre ngazo ka tru. Atre hnyawa hi Davita laka, ngazo la troa xom la ifekë ewekën. Ngo ame ju hi ngöne la ketre hej, Davita a cile ngöne la hune la uma i nyidrë, nge öhne ju hi nyidrë la ketre föe ka mingöminge catr. Batheseba la ëje i nyidroti, nge ifënekö i Uria, ketre sooce i Davita.

Tru catre hë la meciune i Davita, kola piine la föe, ene Batheseba, matre iupi fë maca jë nyidrë troa thei nyiidro kowe la hnalapa i nyidrë. Ame ngöne la ijine cili Uria ngöne la hna isi. Haawe, asë hë Davita akein la hni ne la föe, nge upune fe hë nyiidro. Jole hë la mekune i Davita, ene pe cinyanyi jë nyidrë koi Ioaba, tane isi i nyidrë, matre troa ami Uria hmekune la götran gaa catr ne la isi, matre troa humuthi angeic. Haawe meci hë Uria, nge Davita a faipoipo jë pe me Batheseba.

Atraqatr la elëhni Iehova koi Davita. Celë hi matre Nyidrëti a upe jë la ketre hlue i Nyidrë, Nathana la ejen, matre troa qaja koi angeic la itre ngazo hnei angeic hna kuca. Hane hi cahu nyidroti a ithanata, Nathana me Davita. Ietrane ju hi Davita la ngazo i nyidrë, celë hi matre thaa humuthi nyidrëti ju kö hnei Iehova. Ngo Iehova pe a qaja ka hape: ‘Pine laka hnei eö hna kuca la itre ewekë cili ka ngazo, tro ha hleuhleu la lapa i eö.’ Thaa ka co kö la itre hulö ka traqa koi Davita!

Nathana a haji Davita

Ame la hnapan, tre, hna meci la nekö i Batheseba. Thupene lai, Aminona pane nekö i Davita a xölehuj me angazon la xa i angeic, ene Tamara. Atraqatre catr la elëhni Abasaloma ketre nekö i Davita, matre hnei angeic hna humuthi Aminona ju. Thupene lai, Abasaloma a kapa qaathene la ka ala nyimu la iatruny, ene pe sipu cile jë angeice troa joxu. Thupene lai, Davita a thapa la isi, me humuthi Abasaloma. Nyipici, tru catr la itre hulö ka traqa koi Davita.

Thupene la hna mec hnene la nekö i nyidrë, hnei Batheseba hna hnahone hmaca la ketre nekönatr trahmany, Solomona la ëje i angeic. Qatre trootro hë Davita nge wezipo fe hë nyidrë, ame hnene la ketre nekö i nyidrë Adonia la ëjen, hna pi cile troa joxu. Ame hnei Davita hna upi Zadoka, ketre atre huj, troa sië Solomona matre troa amamane laka, Solomona la joxu atre troa nyi hna i nyidrë. Kola meci hnei Davita, nge 70 lao macatre i nyidrë. Hnei nyidrëti hna joxu ngöne la 40 lao macatre, nge ase jë hi lai, Solomona pena ha la joxu e Isaraela.

2 Samuela 11:1-27; 12:1-18; 1 Ite Joxu 1:1-48.Itre Hnying

 • Jëne la ixatua i Iehova, nemene hë la ewekë ka traqa kowe la nöj e Kanana?
 • Nemene la ka traqa ngöne la ketre heji ne Davita a cile hune la uma i nyidrë?
 • Pine nemen matre Iehova a elëhni atraqatre koi Davita?
 • Ngöne la iatr, drei la hnei Iehova hna upe troa qaja amamane koi Davita la itre ngazo i angeic, nge nemene la hna qaja hnene cahu atr koi Davita göne la itre ewekë ka troa traqa koi nyidrë?
 • Nemene la jole ka traqa koi Davita?
 • Drei la joxu ne Isaraela thupe i Davita?

Itre xaa hnying

 • E jë la 2 Samuela 11:1-27.

  Tune kaa la aqane troa thupë së hnene laka easë a catre kuca la huliwa i Iehova?

  Tune kaa lo aqane kei Davita hnine la ngazo, nge nemene la hna hmekë së itre hlue i Iehova enehila qa ngöne la tria cili? (2 Sam. 11:2; Mat. 5:27-29; 1 Kor. 10:12; Iako. 1:14, 15)

 • E jë la 2 Samuela 12:1-18.

  Nemene la ini hna kapa hnene la itre qatre thup memine la itre keme me thin, qa ngöne la aqane tro fë ithanata i Nathana koi Davita matre troa eamo angeic? (2 Sam. 12:1-4; Ite edomë 12:18; Mat. 13:34)

  Pine nemen matre kola nuetrije hnei Iehova la ngazo i Davita? (2 Sam. 12:13; Sal. 32:5; 2 Kor. 7:9, 10)