Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 60: Abigaila Me Davita

Edromë 60: Abigaila Me Davita

ATRE fe hi nyipunie la ëjen cahu föe ka mingöming, ka tro troa itrony me Davita? Abigaila la ëje i nyidro. Ketre föe ka atreine wai ewekë me maca la aqane ujë, hnene la huliwa i eahlo ka loi hna thingejën la mekune i Davita, matre sewe nyidrëti ju troa kuca la ketre ewekë ka ngazo catr. Haawe, pane ce wange jë së la ewekë ka traqa koi Davita.

Qea ha la hnei Davita hna kötre Saulo, nge angeic a zae ju hnine la ketre hnaop. Hna traqa koi angeic la itre trejin me angeic, memin la itre atren la hnepe lapa i angeic. Traqa pi fe hi koi angeic la ala 400 lao thupëtresij, matre angeic la ka elemeken la itre atr cili. Thupene lai, Davita a tro kowe la joxu ne Moaba, me qaja koi nyidrë ka hape: ‘Eni a sipon maine ijij tro pë hë kaka me nenë a pane lapa thei epun, uti hë la tro ni a atre la ewekë ka troa traqa koi ni.’ Ame hë thupen, kola tro hnei Davita me itre atre i angeic troa zae ngöne la itre sasala.

Thupene hë lai, kola itronyi hnei Davita me Abigaila. Nge Nabala la föi Abigaila, ketre trena dro nge ketre trene mo nyidrë. Nyimutre la itre mamoe i nyidrë, 3 000 la etrun, nge 1 000 lao gootr. Ngo ame la ejolen, tre, ketre atr ka ngazo Nabala. Ame pe Abigaila, föe ka mingöminge catre eahlo. Atre catre eahlo la meköt. Ame ngöne la ketre ijin, hnei eahlo hna amelen la itre atren la lapa i eahlo. Tro sa ce wang la itre huliwa i eahlo.

Ewekë ka tru la hna kuca hnei Davita, me itre atre i angeic koi Nabala. Hnei angatr hna thupën la itre mamoe i Nabala. Ame ngöne la ketre drai, hnei Davita hna iupi troa sipo xen koi Nabala. Kola traqa ijij hnene la itre atr hna upe hnei Davita, la Nabala me itre atre i nyidrë a xötre pen la itre mamoe. Ketre drai nyine atrune lai, matre tru la hna hnëkën la pui ne xen hnei Nabala. Ene pe önine jë la itre atre i Davita ka hape: ‘Hne huni hna hnimi nyipë. Thaa hne huni kö hna atrekënö la itre mamoe i nyipë, ngo hne huni hna ixatua troa thupëne hnyawa la itre mamoe i nyipë. Eahuni a sipo nyipëti troa hamë xeni koi hun.’

Öni Nabala e sa ka hape: ‘Thaa tro kö ni a ithuan la itre atr ka tui epun.’ Ngazo catr la itre trenge ithanata i nyidrë koi angatr, me koi Davita fe. Ame la kola bëeke hmaca hnene la itre atre i Davita, angatr a qejepengön la aqane triji angatr hnei Nabala, ame hna elëhni atraqatr hnei Davita. Öni angeic kowe la itre sooc, ‘Xome jë la itre taua i nyipunie.’ Haawe, angatr a tro pi troa humuthi Nabala memin la itre atre i nyidrë.

Ngo hnene la ketre atre i Nabala hna dreng la aqane ewekë i nyidrë kowe la itre hlue i Davita, ame hnei angeic hna canga nyinyape troa thuemacanyi Abigaila la ewekë cili. Ame hnei Abigaila hna canga hnëkën la itre xaa xen. Nyidroti a atë jë hune la itre boliko me tro. Ame hë la eahlo a itronyi me Davita, nyidroti a uti pi qa hun la boliko i nyidro, me kei qe ipië me qaja ka hape: ‘Eni a sipo nyipë matre thaa tro kö nyipëti a thixötr hnene la hna kuca hnei Nabala, föi eni. Atre hmo angeic, nge ka pëkö eloin. Hanawange pe la ketre ahnahna. Epi xom ej hnei nyipë, me nue la itre ngazo hne huni hna kuca koi nyipë.’

Abigaila a tro fë xeni koi Davita

Kola sa hnei Davita ka hape: ‘Nyipoti la ketre föe ka inamacane catr. Hnei nyipoti hna thingejëng troa humuthi Nabala, me të la ngazo hnei angeic hna kuca koi ni. Tro jë nyipo memine la tingeting, kowe la hnalapa i nyipo.’ Ame hë la kola meci hnei Nabala, Davita a xomi Abigaila jë nyine föi angeic.

1 Samuela 22:1-4; 25:1-43.Itre Hnying

 • Drei la ëjene la föe ka tro koi Davita ngöne la iatr, nge nemene la pengö i eahlo?
 • Drei lae Nabala?
 • Pine nemen matre Davita a upe la itre atre i angeic troa sipo koi Nabala?
 • Nemene la hnei Nabala hna qaja kowe la itre atre i Davita, nge tune kaa la aqane ujë i Davita?
 • Tune kaa la aqane amamane Abigaila laka föe ka inamacane nyiidro?

Itre xaa hnying

 • E jë la 1 Samuela 22:1-4.

  Tune kaa la aqane amamai tulu ka loi hnene la hnepe lapa i Davita, ngöne la aqane tro sa ixatuanekeune la itre jol ka eje the së itre trejine Keresiano? (Ite edomë 17:17; 1 Thes. 5:14)

 • E jë la 1 Samuela 25:1-43.

  Pine nemen matre kola qeje Nabala tune la ketre atr ka pëkö ihnim? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  Nemene la ini hna kapa hnene la itre Keresiano föe qa ngöne la tulu i Abigaila? (1 Sam. 25:32, 33; Ite edomë 31:26; Efe. 5:24)

  Nemene la lue ewekë ka ngazo hna sewe Davita troa kuca hnei Abigaila? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Efe. 4:26)

  Tro la aqane ujë i Davita kowe la itre trenge ewekë i Abigaila a xatuane tune kaa la itre trahmanyi enehila, matre troa xome pala hi la mekuna i Iehova göne la itre föe? (Ite hu. 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Pet. 3:7)