Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Paatr 4: Qaan Lo Pane Joxu Ne Isaraela Uti Hë Lo Po e Babulona

Paatr 4: Qaan Lo Pane Joxu Ne Isaraela Uti Hë Lo Po e Babulona

Saulo la pane joxu e Isaraela. Hna triji angeic hnei Iehova, me ië Davita nyine hna i angeic. Nyimutre la itre ewekë ka traqa ngöne la mele i Davita. Ngöne la angeic a thöth, hnei angeic hna humuthi Goliatha, ketre atre catr, nge ka qea dridri. Ame hë thupen, hnei angeic hna kötre Saulo atre zalu koi angeic. Ame ngöne la ketre drai, hna sewe angeic troa huliwa menu hnei Abigaila, ketre föe ka mingöming.

Hna acilë Solomona nekö i Davita troa nyihnai keme i angeic, me joxu i Isaraela. Isa footre macatre ne musi lo köni pane joxu ne Isaraela. Thupene la hna meci hnei Solomona, hna thawa luë Isaraela, kösë lue baselaia hë, caasi e kolopi, nge ketre e kolojë.

Thupene la 257 lao macatre, hna kei hnene la baselaia ne kolopi, fene la musi ne la Itretre Asuria. Thupene la 133 lao macatre, hna kei pena la baselaia ne kolojë. Celë hi matre xomi angetre Isaraela jë Babulona eë troa po. Kola edromën hnene la Paatr HNAAFOAN, lo itre ewekë ka traqa ngöne la 510 lao macatre.

Solomona Joxu a thith