Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 51: Rutha Me Naomi

Edromë 51: Rutha Me Naomi

E HNINE fe la Tusi Hmitrötr la tusi Rutha. Atre qejepengöne la ketre hnepe lapa ngöne lo hneijine i angetre amekötin e Isaraela. Rutha la ketre föe hmae ne la nöj e Moaba; thaa atre Isaraela fe kö nyiidro, lo nöje i Akötresie. Ngo ame hë la kola atre hnei Rutha ka hape Iehova la nyipi Akötresie, ene pe nyidroti a epe catre jë koi Nyidrë. Hnei Noami ketre qatre föe hna qeje Iehova koi Rutha.

Atre Isaraela Naomi. Ame ngöne la kola jiin e Isaraela, hnei Naomi me föi angeic me lue nekö i nyidro hna mejë a tro kowe la nöje Moaba. Hna meci e cili hnene la föi eahlo. Ame la lue nekö i nyidro trahmany, lue ka xome nyidroti la lue föe ne cili, ene Rutha me Orepa. Ngo thupen la 10 lao macatre, hna meci lai lue nekö i Naomi trahmany. Hace catr koi Naomi memin la lue ifëtresi eahlo! Nemene ju hë la nyine tro Naomi a kuca enehila?

Ame ju hi la ketre ijin, kola mekun hnei Naomi troa bëeke hmaca Isaraela eë kowe la itre sinee i angeic. Hace me jol koi Rutha me Orepa troa nue Naomi, ene pe ixötrethenge pi fe hi nyidro. Nango nanyi hë la hnei angatr hna ce tro, xei jë hi Naomi me qaja kowe la lue ifëtresi angeic ka hape: ‘Bëeke hmaca jë epon kowe la lue thine i epon.’

Nge Naomi hi lai a idrem me iahni memin la lue ifëtresi i angeic. Ene pe kola mala itrai la itre trenge tihmidra ne la lue föe, pine laka, atraqatr la ihnimi nyidroti koi Naomi. Öni nyidroti ka hape: ‘Ohea! Nyiho a ajan troa hane ce tro me eapo kowe la itre sinee i eapo.’ Ngo kola sa hnei Naomi ka hape: ‘Bëeke jë pe epon lue neköng. Tro kö a sisitria la mele i epon thene la itre sinee i epon.’ Haawe bëeke hmaca ju pe hi Orepa. Ngo, ce tro ju pë hë Rutha, me Naomi.

Kola ujë hnei Naomi koi Rutha me hape: ‘Hmaca pë hë Orepa. Ce bëeke jë me angeic.’ Ngo Rutha a sa ka hape: ‘The iele ni kö troa nue triji eapo. Nue ni pi troa ce tro me eapo. Ame la hnei eapo hna tro kow, ketre tro fe ni kow; nge ame la hnei eapo hna troa lapa ngön, ketre tro fe ni a lapa ngön. Ame la nöje i eapo, nöjenge fe; ame la Akötresi eapo, Akötresi eni fe. Ame la hnë tro eapo a meci ngön, hnë tro fe hi ni lai a mec, me hane kelemi ni e cili.’ Ame la kola ase qaja la trenge ewekë celë hnei Rutha, thaa upe iele angeice ju hi hnei Naomi.

Traqa ha nyidroti e Isaraela, ene pe nyidroti a jilapa e cili. Thaa qea ju kö e thupen nge Rutha fe hë lai a hane huliwa ngöne la itre hlapa, traqa ijije hi la hneijin ne menuë bali. Hna nue nyiidro hnene la ketre atr, Boaza la ëjen, matre troa hlem la itre wene bali ngöne la itre hnei nyidrë hna eëny. Atre fe hi nyipunie la thine i Boaza? Rahaba, ene lo föe ne Ieriko.

Ame ngöne la ketre drai, kola qaja hnei Boaza koi Rutha ka hape: ‘Atre hë ni la pengö i eö, memin la aqane thiina ka loi eö koi Naomi. Atre hi ni laka, hnei eö hna tro trij la kem me thine i eö memin la sipu nöje i eö, matre troa hane ce mel memine la itre atr hnei eö hna thatre kö ekö. Epi tro Iehova a amanathithi eö!’

Öni Rutha jë hi e sa ka hape: ‘Lolo la thiina i nyipëti koi eni. Kola akeukawan la hning hnene la aqane ewëkë hnyawa nyipë koi eni.’ Tru catr la ihnimi Boaza koi Rutha, ene pe nyidrëti a xomi nyidroti ju nyine föi nyidrë. Madrine ka tru koi Naomi! Kola elitrauj la madrine i Naomi, ngöne la kola mala la pane nekö i Boaza me Rutha trahmany, Obeda la ëjen. Nge ame Obeda qaqa i Davita. Tro hmaca pë hë së a ce ithanatane hnyawa la pengö i Davita e ketre ijin.

Rutha me Naomi

Tusi Rutha.Itre Hnying

 • Tune kaa matre traqa pi Naomi ngöne la nöj e Moaba?
 • Drei lae Rutha me Orepa?
 • Tune kaa la aqane isa sa hnei Rutha me Orepa ngöne la kola upi nyidroti hnei Naomi troa bëeke hmaca kowe la lue lapa i nyidro?
 • Tune kaa la aqane isa sa hnei Rutha me Orepa ngöne la kola upi nyidroti hnei Naomi troa bëeke hmaca kowe la lue lapa i nyidro?
 • Nemene la ëjene la nekö i Boaza me Rutha, nge pine nemen matre loi e tro sa meku angeice hmaca?

Itre xaa hnying

 • E jë la Rutha 1:1-17.

  Nemene la ketre aqane amaman hnyawa la ihnimi nyipici i Rutha? (Rutha 1:16, 17)

  Tune kaa la aqane mekune i Rutha ka amamane hnyawa la aqane ujë ne la itre “xa mamoe” kowe la itre hna iën enehila e celë fen? (Ioane 10:16; Zaka. 8:23)

 • E jë la Rutha 2:1-23.

  Tune kaa la aqane hamëne Rutha la ketre tulu ka lolo kowe la itre thöthi föe hmae ne la hneijine enehila? (Rutha 2:17, 18; Ite edomë 23:22; 31:15)

 • E jë la Rutha 3:5-13.

  Tune kaa la aqane goeëne Boaza la aja i Rutha troa faipoipo me nyidrë, ngo thaa thele pe angeic troa ikötresae memine la ketre nekö trahmany?

  Nemene la aqane ini së hnene la thiina i Rutha göne la ihnim nyipici? (Rutha 3:10; 1 Kor. 13:4, 5)

 • E jë la Rutha 4:7-17.

  Tune kaa la aqane tro la itre Keresiano trahmanyi enehila a tui Boaza? (Rutha 4:9, 10; 1 T. 3:1, 12, 13; 5:8)