HNAUËN matre mala pi la tra etë hna xup e Ieriko? Kösë pi hi lo hna auligötrën hnei bobatomik. Ngo ame ngöne la hneijine cili, pë petre kö boob; nge ketre pë petre kö kuqa. Iamamanyikeu qaathei Iehova! Tro sa ce wang la aqane traqan la ewekë cili.

Kola mala la tra etë e Ieriko

Pane drenge ju la hna qaja hnei Iehova koi Iosua, öni Nyidrëti: ‘Tro eö memin la itre sooce i eö a tro kanoth la traon. Isa a caa kano o drai ngöne la sikisi lao drai. Tro xome jë fe la puha ne isisinyikeu. Tro la itretre huuj ka ala seven a tro qëmeken ej, me ufe la itre trutru i angatr.

‘Ame hë ngöne la hnaasevenene drai, tro nyipunie a asevene lao tro kanoth la traon. Thupene lai, troa aqean la hna ufe la itre trutru, nge sieje jë kösë kola thele isi. Nge troa kei pi la hna xupi etë!’

Ame hna kuca hnei Iosua memine la nöj, thenge la hna qaja hnei Iehova. Angatr a tro thaup. Pë pi kö ka ithanata e angatr. Caasi hi la hna dreng, tre, itre trutru me itre hnaaca i angatr. Ame hna xou hnene la itre ka ithupëjia memine la nöje i Akötresie, ene angetre Ieriko. Epuni a öhne cahu eno ka paluluxötr, hna athip ngöne la mamala? Mamala i drei lai? Eje hi, hnei Rahaba hna kuca thenge lo hna ahnithe koi eahlo, hnene la lue atr ka tro juetrë matre alamekën la nöj. Kolo asë hi a lapa itreqe hnei Rahaba me lapa i angeic.

Iosua

Ame hë ngöne la hnaasevenene drai, thupene la hnaasevene lao tro kanoth la traon, kola ho la itre trutru, nge itre sooc a siej, ene pe kei pi hi la hna xupi etë. Kola qaja hnei Iosua ka hape: ‘Humuthe asë jë la itre atr hnine la traon, nge manithe jë ej. Dreuthe asë jë la itre ewekë. Ngo the dreuthe fe kö la sileva, me gool, me kopa, me fao, ngo troa xome itre ej matre troa amë hnine la trengene ami mo, ngöne la uma ne hetra i Iehova.’

Iosua a qaja kowe la lue hna upe troa alamekën la nöj ka hape: ‘Tro jë kowe la uma i Rahaba, nge lö sai angeice pi me hnepe lapa i angeic.’ Mele ju kö la hnepe lapa i Rahaba, tune lo hna ahnithe koi angeic, hnene la lue ka tro juetrë troa alamekën la nöj.

Iosua 6:1-25.Itre Hnying

 • Nemene la hnei Iehova hna iupi troa kuca kowe la itre sooc me kowe la itretre huuj ngöne la sikisi lao drai?
 • Nemene la nyine troa kuca hnene la itre trahmany ngöne la hnaasevene drai?
 • Tune la epuni a öhne ngöne la iatr, nemene la ewekë ka traqa kowe la tra etë ne Ieriko?
 • Pine nemen matre kola thipi la eno ka paluluxötr ngöne la mamala?
 • Nemene la hnei Iosua hna upe la itre sooc troa kuca kowe la nöj me kowe la traon, ngo tune kaa pë hë la sileva me gool me kopa, me fao?
 • Nemene la hna upe la lue ka alamekën la nöj troa kuca?

Itre xaa hnying

 • E jë la Iosua 6:1-25.

  Nemene la aqane ceitune ne la sevene lao drai ne tro kanothe angetre Isaraela e Ieriko, memine la aqane cainöje ne la Itretre Anyipici Iehova ngöne la itre drai hnapin, ene la itre drai së enehila? (Ios. 6:15, 16; Is. 60:22; Mat. 24:14; 1 Kor. 9:16)

  Tune kaa la aqane eatr 500 lao macatre thupen la hna perofetan ngöne Iosua 6:26, nge nemene la ini hne së hna kapa göne la trenge ewekë i Iehova? (1 Ite jo. 16:34; Is. 55:11)