Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 44: Rahaba a Juetrën La Luetre Tro Juetrë

Edromë 44: Rahaba a Juetrën La Luetre Tro Juetrë

MELEXÖNË hi troa mec hnene cahu itre atr. Loi e tro angatr a kötr, matre thaa tro kö a humuthi angatr. Itretre Isaraela angatr, hna upi angatr troa alamekën la nöj, nge ame cahu föe ka ixatua, tre, Rahaba. Ka lapa nyiidro ngöne la hna xupi hagene la lapa, e Ieriko. Tro pe së a ce wang la kepin, matre melexönë hi cahu itre atr.

Angetre Isaraela hë a troa tro sasaith la Hneopegejë Ne Ioridrano, matre lö jë ngöne la nöje Kanana. Ngo qëmekene lai, hnei Iosua hna pane upe la lue atr troa waipengön la nöj. Hnei angeic hna qaja koi nyidroti ka hape: ‘Tro jë troa alamekën la nöj memin la traon e Ieriko.’

Rahaba memine la luetre tro juetrë ne Isaraela

Traqa ha nyidroti e Ieriko, ame hnei nyidro hna tro kowe la hnalapa i Rahaba. Ngo hna qejeqeje nyidro hnene la ketre atr kowe la joxu ne Ieriko me hape: ‘Hna traqa e kula jidr hnene la lue atre Isaraela troa alamekën la nöj.’ Ame hnene la joxu hna upe la itre atr troa wai Rahaba me qaja koi eahlo ka hape: ‘Lue atr ka lö kowe la hnalapa i eö, alö nyidroti pi!’ Ngo hnei Rahaba hna juetrë nyidro e koho hune la uma. Haawe, öni eahlo ka hape: ‘Hetrenyi la itre atr ka traqa koi ni, ngo thatre kö ni ka hape, itre ka xulu angatr qaa kaa. Tro angatr nge heji lapa, hmekune la kola thinge la iqanahage ne la traon. Maine tro nyipunie a nyinyape thenge angatr, atreine hi troa e angatr!’ Ene pe kola iweji thenge pi la itre hna upe hnene la joxu.

Koilo hë la itre hna upe hnene la joxu, ame hnei Rahaba hna tro nyimenyime kowe lo hune la uma, matre troa wange la luetre tro juetrë troa waipengön la nöj. Öni eahlo koi nyidro ka hape: ‘Atre hi ni laka tro Iehova a hamën la nöje celë koi nyipunie. Drenge hë huni la aqane aweliwelen Nyidrë la Hnagejë Ka Palulu, ngöne lo epuni a kötre qaa Aigupito, tune mina fe lo aqane humuthe Nyidrë lo lue joxu ne Sihona me Oga. Hnenge hna loi thiina koi nyipunie, haawe, epi isisinyikeu nyipunieti me eni, me thiina ka loi nyipunieti koi ni. Amele kaka me nenë, me itre xang, me itre trejine me eni.’

Ame hna isisinyikeu hnei nyidroti koi Rahaba, laka, troa eje la mekune i eahlo, ngo ame pe, tre hetre nyine tro Rahaba a kuca. Kola qaja hnene la lue ka tro juetrë troa alamekën la nöj ka hape: ‘Xome jë la eno ka paluluxötre celë me sile ej ngöne la mamala, me icasikeune asë ngöne la hnalapa i eö la itre sinee i eö asë. Nge ame la eahuni a bëeke hmaca troa thapa e Ieriko, tro huni a öhne la sine eno celë ngöne la mamala i eö, nge thaa tro kö huni a humuth la ketre e angetre lapa hnine la uma i eö.’ Bëeke hmaca ha la lue ka waipengön la nöj koi Iosua, ame hnei nyidro hna ithuemacanyin la ewekë ka traqa koi nyidro.

Iosua 2:1-24; Heberu 11:31.Itre Hnying

 • Ekaa la hna mele hnei Rahaba?
 • Drei la lue trahmany ngöne la iatr, nge nemene kepin la nyidroti e Ieriko?
 • Nemene la hna upi Rahaba troa kuca hnene la joxu ne Ieriko, nge nemene la hnei nyiidro hna qaja koi nyidrë?
 • Tune kaa la aqane xatuan hnei Rahaba la lue trahmany, nge nemene la hnei eahlo hna sipone koi nyidro?
 • Nemene la hna thingehnaean hnene la lue ka traqa troa alamekën la nöj koi Rahaba?

Itre xaa hnying

 • E jë la Iosua 2:1-24.

  Tune kaa la aqane eatr la hna thingehnaean ngöne la tusi Esodo 23:28, ngöne lo ijine kola tro hnei angetre Isaraela troa isi e Ieriko? (Ios. 2:9-11)

 • E jë la Heberu 11:31.

  Tune kaa la aqane amamane la enyipiewekën la lapaun hnene la tulu i Rahaba? (Rom. 1:17; Heb. 10:39; Iako. 2:25)