Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 38: Itretre Tro Juetrë Ka Ala 12

Edromë 38: Itretre Tro Juetrë Ka Ala 12
Kola ajöne la fini wene sinöe hnene la itretre tro juetrë ne Isaraela

GOEËNE cahu fini wene sinöe hna kapa hnene la itre trahmany. Thaa ka co kö. Troa lue trahmany troa ajön la caa ifin. Goeëne fe cahu itre wene hmejieng me itre wene rimona. Qaa ka la itre wene sinöe cili? Hna huje itre ej qaa Kanana. Hna jilapa ekö e cili hnei Aberahama me Isaaka me Iakobo. Ngo traqa pi hi lo jiin, ene pe feke jë hë Iakobo me lapa i nyidrë Aigupito eë. Thupene 216 hë lao macatre, hnei Mose hna bëeke sai angetre Isaraela kowe la nöje Kanana. Angatre hë la ngöne la hnapapa e Kadesi.

Ka ngazo catr la thiina ne la itre atr ne Kanana. Haawe, hnei Mose hna upe la 12 lao atr troa tro juetrë, matre alamekën la nöj, öni nyidrë koi angatr ka hape: ‘Goeëne ju la itretre kë zin, maine ala nyimu angatr, maine itretre catr. Wange ju fe la dro, maine ka lolo nge ka keukawa. Nge tro nyipunie a traqa fë la sine la xenine la dro.’

Bëeke hë la itretre qa hna alamekën la nöj qaa Kadesi, ene pe öni angatr koi Mose ka hape: ‘Celë hi ketre nöje ka lolo catr.’ Nge angatr a amaman koi Mose la itre xenine ej, nyine enyipicine lai. Ngo kola qaja hnene la 10 lao ka tro juetrë, ka hape: ‘Ame la itretre kë zin, tre, itre atr ka hoea hmae nge ka catr angatr. Maine tro sa tupath troa elë kowe la nöj, tro angatr a humuthi së.’

Ame hna xou atraqatr hnei angetre Isaraela, ngöne la angatr a drenge lai. Öni angatr ka hape: ‘Epi meci kö huni ngöne la nöje Aigupito, nge epi meci kö huni ngöne la hnapapa celë. Tro hë së a meci ngöne la isi, nge troa xome la itre föe me itre nekö së. Tro sa iën la ka troa nyihnai Mose, matre troa eatrongë së hmaca a tro Aigupito!’

Ngo lue atr ka qaa hna alamekën la nöj ka mejiun koi Iehova, nge nyidroti a sawa la nöj. Ame la ëje i nyidro, tre Iosua me Kaleba. Öni nyidroti ka hape: ‘The xou kö. Ce Iehova me easë. Thaa ka jole kö e troa thapa la nöj.’ Ngo thaa hna kapa kö la ithanata i nyidroti hnene la nöj. Angatre pena ha a thel troa humuthi Iosua me Kaleba.

Ene pe kola elë la trenge hni Iehova, nge Nyidrëti a qaja koi Mose ka hape: ‘Qaane ju hi la ka 20 lao macatre a elë draië, thaa tro kö angatr a hane weje e Kanana. Öhnë hë angatr la itre iamamanyikeu hnenge hna kuca koi angatr e Aigupito, me ngöne la hnapapa, ngo thaa mejiune pala kö angatr koi ni. Qa ngöne lai, tro angatr a gau menu ngöne la hnapapa ngöne la 40 lao macatre, uti hë la tro angatr a mec. Iosua hmekuje hi me Kaleba la lue ka troa lö kowe la nöje Kanana.’

Numera 13:1-33; 14:1-38.Itre Hnying

 • Ame koi nyipunie, tre, nemene cahu itre ifini wene vin, nge ka qaa kaa lai?
 • Pine nemen matre Mose a upe la 12 lao ka troa alamekën la nöje Kanana?
 • Nemene la hna qaja hnene la treen lao ka alamekën la nöj ngöne lo angatr a bëeke hmaca koi Mose?
 • Nemene la aqane lapaune koi Iehova hnene la lue xaa ka alamekën la nöj, nge drei la lue ëje i nyidro?
 • Pine nemen matre kola elëhni hnei Iehova, nge nemene la hnei Nyidrëti hna qaja koi Mose?

Itre xaa hnying

 • E jë la Numera 13:1-33.

  Drei la itre hna iën troa alamekën la nöj, nge nemene la ewekë ka lolo hna aijijë angatr troa kapa? (Num. 13:2, 3, 18-20)

  Pine nemen matre ame la mekune i Iosua me Kaleba, tre, isapengöne kö memine la mekune ne la itre xaa ka alamekën la nöj, nge nemene la ini hne së hna kapa qa ngöne lai? (Num. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Kor. 5:7)

 • E jë la Numera 14:1-38.

  Nemene la nyine tro sa thupëne hnyawa matre thaa tro kö a nyiulil kowe la itre atr hna acil hnei Iehova matre troa nyitrenge ewekë i Nyidrë? (Num. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Kor. 10:10)

  Tune kaa la aqane amamane Numera 14:24 laka Iehova la ka wanga atrunyi së isa ala caas itre hlue i Nyidrë? (1 Ite jo. 19:18; Ite edomë 15:3)