Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 36: Neköi Kau Gool

Edromë 36: Neköi Kau Gool

A KOLA ue cahu! Nemen la hna kuca hnene la nöj? Hö, angatre lai a thil kowe la neköi kau! Pine nemen matre huliwa jë angatr tune lai?

Pine laka, qea ha la hna lapa hnei Mose hune la wetr, matre önine jë hi la nöj ka hape: ‘Thatre kö së la ewekë ka traqa koi angeic. Kuca jë pe së la ketre haze, matre weje meken la tronge së.’

Mose a thë akaqane la lue etë

Celë hi matre öni Arona jë hi lo trejin me Mose, ‘Haawe, aukene pi la itre ane hnangenyë i epun, nge awejë koi ni.’ Arona a xome jë itre ej, me dreuth ahmun, me kuca la ketre neköi kau gool. Ene pe kola sieje draië hnei angetre Isaraela, me hape: ‘Hane hi la Akötresi së ka thepe së qaa Aigupito!’ Nge kola fia madrin hnei angetre Isaraela, me thili kowe la neköi kau gool.

Ame la Iehova a öhne lai, ene pe kola elëhni atraqatr hnei Nyidrë. Haawe Nyidrëti a qaja ju koi Mose ka hape: ‘Canga uti pi eö. Ngazo catr la aqane ujë ne la nöj. Ase hë angatr thëthëhmin la itre trenge wathebo i eni, nge angatr a thili kowe la neköi kau gool.’

Itre atr a thili kowe la neköi kau gool

Ame hnei Mose hna canga uti qa hune la wetr. Ame la angeic a easenyi trootro, canga öhne ju hi la ewekë hna kuca hnene la angetre Isaraela. Kola nyima me fia xötreithe la neköi kau gool! Ene pe traqa pi la trenge elëhni koi Mose, angeice hi lai a tha pi hnadro eë lo lue etë hna sija ngön la itre trenge wathebo, matre kaqa pi hi, a itre sine mutine ju pe hi. Angeic a xome jë la neköi kau gool, me dreuth ahmune ej, uti hë la kola mudromudro.

Ngazo catr la hna kuca hnene la nöj. Celë hi matre, Mose a upe jë la itre xaa thupëtresij, troa humuth hnei taua la itre ka thili kowe la neköi kau gool. Kola qaja hnei Mose ka hape: ‘Loi troa meci asë la itre atr ka ngazo ka thili kowe la neköi kau gool.’ Traqa koi 3 000 la etrun la angetre icilekeu, ka meci ngöne la ijine cili! Ame la ewekë ka traqa koi angetre Isaraela, hapeu, thaa nyine tulu kö lai koi së, ene la troa thipetrij la itre haze ka thoi, nge tro hmekuje hi a thili koi Iehova?

Esodo 32:1-35.Itre Hnying

 • Ngöne la iatr, nemene la hna kuca hnene la itre atr, nge nemene la kepine lai?
 • Pine nemen matre kola elëhni hnei Iehova, nge nemene la hna kuca hnei Mose lo angeic a öhne la kola huliwa menu hnene la nöj?
 • Mose a upe la itre xaa trahmany troa kuci nemen?
 • Nemen la ewekë hna ini së hnene la edromë celë?

Itre xaa hnying

 • E jë la Esodo 32:1-35.

  Tune kaa la aqane amamane hnene la ewekë cili la mekune i Iehova göne la troa ce sinee hnene la hmi ka thoi memine la nyipi hmi? (Eso. 32:4-6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)

  Nemene la nyine troa hmekën hnene la itre Keresiano ngöne la angatr a iën la itre nyine madrin, tune la troa nyima me troa fia? (Eso. 32:18, 19; Efe. 5:15, 16; 1 Ioane 2:15-17)

  Tune kaa la aqane hamën hnene la tribu i Levi la ketre tulu ka lolo ngöne la aqane troa catre xome la thiina ka meköt? (Eso. 32:25-28; Sal. 18:25)