Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 34: Ketre Pengöne Xen

Edromë 34: Ketre Pengöne Xen

HAPE nemene jë cahu hna hlem hnene la itre atr? Kösë lo itre wene kiona. Kola troa ceitun me wene lepany, ngo ka wië pe, nge ka hmelele catr. Ngo ame pe thaa wene lepanyi kö; ketre ewekë pe nyine xen.

Angetre Isaraela a hle mana

Thaa caa treu pala kö, qa ngöne lo kola lö pi hnei angetre Isaraela qaa Aigupito. Angatr e ngöne la hnapapa. Pine laka, thaa tru menu kö hnei xen, angatr a eetr, me hape: ‘Nga loi kö ekö tro Iehova a nue së troa meci e Aigupito. Hetrenyi asë hi e cili la nöjei pengöne xen hne së hna ajan.’

Qa ngöne lai, Iehova a qaja ka hape: ‘Tro ni a hamën koi nyipunie la xen kösë mani a trotro qaa hnengodrai.’ Nge celë hi hnei Iehova lai hna kuca. Ame hë elany, kola öhn hnei angetre Isaraela lai ewekë ka wië ka mala qaa hnengödrai, ame hnei angatr hna isa hnying ka hape: ‘Nemene ewekë la?’

Kola qaja hnei Mose, ka hape: ‘Celë hi xen hna hamë nyipunie hnei Iehova.’ Ame hna ati ëjen hnene la nöj la xeni cili, ka hape, MANA. Ceitune la ehnyapane ej me gato hna ce kuca me hani.

Kola qaja hnei Mose ka hape: ‘Isa hleme jë la ka ijije koi nyipunie isa ala caas troa xen.’ Ame ngöne la nöjei hmakany, kola isa hlem hnei angetre Isaraela thenge la etrun hnei angatr hna ajan. Nge ame hë la kola ciciny la jö, kola hmu la itre mana ka lapa pe.

Kola qaja fe hnei Mose ka hape: ‘Thaa tro kö ketre a ami kemej koi elany.’ Ngo thaa hna drei Mose kö hnei itre xan. Matre nemene hë la pune lai? Kola si wanak me pui ngazo lo lai itre mana hna ami kemejin!

Caasi hi la drai ngöne la wiik, hna amekötin kowe la nöj troa hleme atrun la mana, ene laka, troa alue hune lo hna majemine o drai. Hnaasikisine drai hmekuje hi. Hnei Iehova hna upi angatr troa ami kemej kowe lai drai thupen, pine laka, thaa Nyidrëti kö a troa amalan la mana ngöne la hnaasevenene drai. Celë hi matre, loi e troa thatraqan la hnaasevenene drai. Pëkö wanak ka xuje ej, nge ketre thaa pui hmëz pi kö! Celë hi ketre iamamanyikeu lai!

Ame lo nöjei ijin kola trongën la hnapapa hnei angetre Isaraela, Iehova pala hi a ithua i angatr hnei mana.

Esodo 16:1-36; Numera 11:7-9; Iosua 5:10-12.Itre Hnying

 • Ame ngöne lai iatr, nemene la hna hlem hnene la itre atr hune la ihaö, nge nemene la aqane hëne lai?
 • Nemene la hna amekötin hnei Mose hna qaja kowe la itre atr ka hleme la mana?
 • Nemene la hna qaja hnei Iehova troa kuca ngöne la hnaasikisine drai, nge pine nemen?
 • Nemene la iamamanyikeu hna kuca hnei Iehova ngöne la kola ami kemej hnei angetre Isaraela kowe la hnaasevenene drai?
 • Ije macatre ne ithua i angetre Isaraela mana hnei Iehova?

Itre xaa hnying

 • E jë la Esodo 16:1-36 me Numera 11:7-9.

  Nemene la hna amamane hnei Esodo 16:8 göne la enyipiewekën la tro sa metrötrën la itre hna acil hnine la ekalesia i Keresiano? (Heb. 13:17)

  Ame ngöne la hnapapa, tune kaa la aqane amekunë angetre Isaraela ngöne la nöjei drai laka angatr a mel, tre hnei Iehova? (Eso. 16:14-16, 35; Deu. 8:2, 3)

  Nemene la hna nyihatren hnei Iesu la mana, nge tune kaa la aqane tro sa hane kepe thangane ka loi qa ngöne lai “areto qa hnengödrai”? (Ioane 6:31-35, 40)

 • E jë la Iosua 5:10-12.

  Ije macatre ne pane xeni mana hnei angetre Isaraela, nge nemene la aqane tupathi angatr hnene lai, nge nemene la ini hne së hna xome qa ngöne lai? (Eso. 16:35; Num. 11:4-6; 1 Kor. 10:10, 11)