Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 33: Hna Trongë Gaa Qaqacil

Edromë 33: Hna Trongë Gaa Qaqacil

HANAWANG cahu ewekë ka traqa! Ame la ka liine la sine tö hune la Hnagejë Ka Palulu, tre, Mose. Nge kola cile ezi angeic hnene la angetre Isaraela. Ngo ame pë hë Farao me trongene isi angeic, ase së hi kacatranyi angatr hnei gejë, pëkö caa thelen. Tro sa ce wang la aqane traqa la ewekë cili.

Kola kacatranyi angetre Aigupito hnei gejë

Tune lo hna qejepengöne hë, hnei Farao hna upi angetre Isaraela qaa Aigupito thupene la hnei Akötresie hna axulun la hnaatrenene mec. Kola e la 600 000 lao trahmany ne Isaraela ka tro qaa Aigupito, thaa hna e kö la itre föe me itre nekönatr. Hna hane thipi thenge angatre fe hnene la itre xaa atr ka ala nyim, ka hane lapaune hë koi Iehova. Hnei angatre asë hna ce tro me ume öni angatr, itre öni ka co me itre öni ka tru.

Qëmeken tro angatr a tro, hnei angetre Isaraela hna sipon koi angetre Aigupito la itre iheetre i angatr, me itre ewekë gool me sileva. Atraqatr la xou thei angetre Aigupito, qa ngöne lo meci tixenuë ka traqa koi angatr. Haawe, angatr a hamën asë la itre ewekë hna ajan hnene la angetre Isaraela.

Thupene la itre hnepe drai ne tro, kola traqa hnei angetre Isaraela ngöne la Hnagejë Ka Palulu. Hnei angatr hna pane lapa ezin ej. Ame Farao me itre atre i nyidrë, kolo hmaca ha meku angetre Isaraela. Öni angatr ka hape: ‘Watri pë hë lo itre nyine tro së a thahluën!’

Kolo mina ha saze mekune hnei Farao. Ame hnei angeic hna hnëkën la itre ikariota ne isi angeic, me acile wengën la itre sooce i angeic. Thupene lai, hnei angeic hna huzu angetre Isaraela hnene la 600 lao ikariota i nyidrë hna kuca mekötine kö nyine isi, memine pë hë la itre xaa ikariota ne Aigupito.

Ame la kola öhnyi Farao me itre sooce i angeic e ihuzu, kola traqa la trenge xou koi Isaraela. Pëkö jëne troa kötr. Hnagejë ngöne ketre götran, nge angetre Aigupito a easenyi trootro ngöne la ketre götran. Ame hnei Iehova hna amë ju akawane la nöje i Nyidrë, me angetre Aigupito, la ketre iaw. Celë hi matre, thatreine ju kö tro angetre Aigupito a lepi angetre Isaraela.

Ame hnei Iehova hna upi Mose troa xejë la sine tö hune la Hnagejë Ka Palulu. Mose hi lai a drenge ju, ame hnei Iehova hna amejën la kete enyi ka tru qaa kohië. Matre Nyidrëti a akacane jë la hnagejë, me thawa luën koi lue götran, matre kösë lo lue tra etë.

Thupene lai, angetre Isaraela a xötrëne pi la gaa weliwel. Itre hawa ne tro hnene la itre milio lao atr me öni, matre traqa pi ngöne la ketre götran la hnagejë. Öhnyi angetre Isaraela hmaca ha hnei angetre Aigupito. Kola kötr lo itre hna thahluën! Hane pi fe hi angatre ihuzu nyipine la lue gejë.

Ame la angetre aigupito a traqa nyipine la hnagejë, Iehova hi lai a aukene pi la itre iwil ne la itre ikariota i angatr. Ame hna traqa la xou atraqatr koi angetre Aigupito, nge angatr a sue ka hape: ‘Ce Iehova me angetre Isaraela. Canga kötre bëeke hmaca jë kowe la ngönëtë!’ Ngazo pe, thaa ijijë hë.

Pine laka, ijine Iehova hi lai a upi Mose troa liin la sine tö i angeic hune la hnagejë, tune cahu aqane amaman ngöne iatr. Mose a kuca thenge jë la hna qaja, ene pe, kaca hmaca pi la hnagejë me hetin la itretre Aigupito me itre ikariota i angatr. Kolo asë hi lo trongene isi ka huzu Isaraela e nyipine ihnagejë. Pëkö thelen la tronge i angetre Aigupito, meci asë hi angatr!

Drei la madrin ka tru kowe la nöje i Akötresie, pine la hna amele angatr! Hnene la itre trahmany hna thinge la ketre nyima nyine atrunyi Iehova, öni angatr ka hape: ‘Hnei Iehova hna hun ngöne la isi, nge hnei Nyidrë hna kuiën la itre hoos me itre ka tith itre ej hnagejë eë.’ Ame hnei Miriama hna xome la itrapë, nge kola nyitipu nyiidro hnene la nöjei föe asë. Angatr a fia madrin me ce xejë la nyima me hape: ‘Hnei Iehova hna hun ngöne la isi. Hnei Nyidrëti hna kuiën la itre hoos me itre ka tith itre ej hnagejë eë.’

Esodo mekene 12 koi 15.Itre Hnying

 • Ala ije la itre Isaraela trahmanyi föe me haa nekönatr ka tro qaa Aigupito, nge drei la itre ka hane ithipithenge?
 • Nemene la mekune i Farao thupene la angeic a upi angetre Isaraela, nge nemene la hnei angeice hna kuca?
 • Nemene la hnei Iehova hna kuca matre troa sewe angetre Aigupito troa lepe la nöje i Nyidrë?
 • Nemene la ewekë ka traqa ngöne la kola liine hnei Mose la sine tö i angeic hune la Hnagejë Ka Palulu, nge nemene la hna kuca hnei angetre Isaraela?
 • Nemene la ka traqa ngöne la kola huzu angetre Isaraela hnei angetre Aigupito nyipine la lue gejë?
 • Tune kaa la aqane amamane angetre Isaraela, ka hape, angatr a madrin me olene koi Iehova la hnei Nyidrëti hna amele angatr?

Itre xaa hnying

 • E jë la Esodo 12:33-36.

  Tune kaa la aqane kuca i Iehova matre troa të hnei angetre Aigupito la nöjei macatre asë ne thahluëne angatr la nöje i Nyidrë? (Eso. 3:21, 22; 12:35, 36)

 • E jë la Esodo 14:1-31.

  Tune kaa la aqane ketr hnene la itre trenge ewekë i Mose ngöne Esodo 14:13, 14, la itre hlue i Iehova enehila ngöne la angatr a troa qëmeke kowe la isi e Amagedo? (2 A. l. ite jo. 20:17; Sal. 91:8)

 • E jë la Esodo 15:1-8, 20, 21.

  Pine nemen matre loi e tro la itre hlue i Iehova a atrunyi Nyidrë hnene la itre nyima? (Eso. 15:1, 2; Sal. 105:2, 3; Hna ama. 15:3, 4)

  Nemene la aqane atrunyi Iehova hnei Miriama memine la itre föe ngöne la Hnagejë Ka Palulu, a ketre tulu pë hë kowe la itre Keresiano föe ngöne la hneijine së enehila? (Eso. 15:20, 21; Sal. 68:11)