THATREINE pala ha Iosefa troa xomihnin la utipine i angeic. Angeic a upe pi qa hnin la hnahag, la itre hlue i angeic. Ame hë la angeice caasi pe hi memin la itre trejin me angeic, Iosefa a nyiqaane treij. Drei jë kö la kola sesëkötr hnene la itre trejin me angeic, pine laka, thatre kö angatr la kepin matre kola treij hnei Iosefa. Ame hë la pun, angeic a qaja ka hape: ‘Ini hi Iosefa. Hapeu mele pala kö la keme i eni?’

Kola isa sesëkötr hnene la itre trejin me angeic, matre pë hmaca kö ka atreine ithanata. Angatr a xou. Ngo Iosefa a qaja ka hape: ‘Easenyi ni jë.’ Ene pe angeic a qaja koi angatr ka hape: ‘Ini Iosefa trejin me epun, lo hnei epun hna salemën a tro celë e Aigupito.’

Iosefa a ithanata amenyikeny, me hape: ‘The hnehengazo menu kö nyipunie, qa ngön la hnei nyipunie hna salemë ni a tro celë. Hnei Akötresieti hna upe panë ni a tro celë e Aigupito, matre troa amelen la itre atr. Hnei Farao hna acili ni troa hene ka tru ne la nöje asë. Qa ngöne lai, enehila canga tro jë epuni koi kaka, me thuemacanyi nyidrëti la ewekë celë. Nge qaja ju koi nyidrë ka hape, traqa pi e kolemi, me mele e celë.’

Thupene lai, Iosefa a imadri memin la itre trejin me angeic, me idrem me angatr asë. Ame la kola dreng hnei Farao ka hape, traqa ha la itre trejin me Iosefa, öni nyidrë koi Iosefa ka hape: ‘Hamë angatre pi la itre ikariota, me tro troa theng e kolemi la keme i angatr, me lapa i angatr. Tro ni a hamë angatr la ketre nöj ka sisitria catr ne Aigupito.’

Celë hi ewekë hnei angatr hna kuca. Ame cahu, tre, Iosefa a iöhnyi memine la keme i angeic, ngöne la nyidrëti a traqa e Aigupito memine la lapa i nyidrëti asë.

Mana catrë hë la lapa i Iakobo. Ala 70 angatr lo kola xötrei traqa e Aigupito, Iakobo me itre nekö i nyidrë me itre api nyidrë. Ngo eje fe lo itre föi angatr, nge maine jë nyimu hlue fe ka hane ce tro me angatr. Hnei angatr asë hna traqa me lapa e Aigupito. Hna hë angatr ka hape, angete Isaraela, pine laka, hnei Akötresieti hna saze la ëje i Iakobo, matre tro pena ha a Isaraela. Tune la tro së a wang e thupen, ketre nöj nge ceitune me mo ka sisitria catr la angetre Isaraela koi Akötresie.

Genese 45:1-28; 46:1-27.

Iosefa me hnepe lapa i angeic


Itre Hnying

 • Nemene la ewekë ka traqa ngöne la Iosefa a qaja kowe la itre trejine me angeic la trenge nyipici göi angeic?
 • Nemene la hna qeje pengöne hnei Iosefa cememine la hni ka menyik kowe la itre trejine me angeic?
 • Nemene la hnei Farao hna qaja ngöne la nyidrë a dreng, ka hape, traqa ha la itre trejine me Iosefa?
 • Nemene la etrune la hnepe lapa i Iakobo ngöne la angatr a mejë Aigupito eë?
 • Hna hëne tune kaa pena ha la lapa i Iakobo, nge nemene kepine lai?

Itre xaa hnying

 • E jë la Genese 45:1-28.

  Nemene la hna amamane hnene la itre ewekë ka traqa koi Iosefa hnine la Tusi Hmitrötr, laka ijije hi tro Iehova a ujëne la ketre ewekë ka troa akötrëne la itre hlue i Nyidrë matre tro pena a hetre thangane ka loi koi angatr? (Gen. 45:5-8; Is. 8:10; Fil. 1:12-14)

 • E jë la Genese 46:1-27.

  Nemene la ewekë hnei Iehova hna anyipicine hnyawa koi Iakobo e kuhu gojenyi ne tro Aigupito? (Gen. 46:1-4, ith. e cahu fen)