Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 14: Akötresie a Tupath La Lapaune i Aberahama

Edromë 14: Akötresie a Tupath La Lapaune i Aberahama

ÖHNE fe hi nyipunie la hnei Aberahama hna troa kuca enehila? Nyidrëti a xöleuthe la hele buca ngöne la iwanakoime i nyidrë, kolo jë a troa humuthe lai kuku trahmany! Ngo hnauëne laka thaa humuthe ju kö? Tro sa pane ce wange la pengö i Aberahama me Sara, ngöne la kola hnahone la nekö i nyidro trahmany.

Aberahama a huujë Isaaka

Mekune hi së lo hnei Akötresieti hna thingehnaean koi nyidro, laka, troa hetre nekö i nyidro trahmany. Ngo ame la ejolen, qatre catre hë nyidro, matre, kösë thatreine hmaca kö troa hetre nekönatr. Ngo, ame la lapaune i Aberahama, tre, atreine hi tro Akötresieti a aijijë Sara troa hnaho. Haawe, nemene hë la ewekë ka traqa?

Pane caa macatre ne lapa kö nyidro thupen la hna thingehnaeane hnei Akötresie. Ase jë hi, traqa pi hi la ijin kola hnaho Isaaka, 100 lao macatre i Aberahama, nge ame Sara tre 90. Akötresie a eatrën la hnei Nyidrëti hna sisiny!

Tru hë Isaaka, ame hnei Iehova hna pane tupath la lapaune i Aberahama. Haawe, hnei Nyidrëti hna hë Aberahama me hape: ‘Aberahama fe!’ Nge hna sa hnei Aberahama ka hape: ‘Eni hi la!’ Thupene lai hnei Akötresieti hna qaja ka hape: ‘Xome jë la nekö i ö, nekö i ö ka caas, ene Isaaka hnimina i ö, nge tro fë jë kowe la wetr tro ni a amama i eö. Humuthi nyëne ju e cili nyine huje ne dreuth.’

Atraqatr la hleuhleu koi Aberahama, pine laka, tru la ihnimi angeic kowe la nekö i angeic. Ketre, hnei Akötresieti lo hna thingehnaean koi Aberahama laka, tro la itre matra i angeic a mel e Kanana. Ngo, tune kaa ju hë e meci pi Isaaka? Thaa trotrohnine kö Aberahama, ngo hnei angeic pala hi hna drengethenge Akötresie.

Traqa ha nyidroti hun la wetr, ame hnei Aberahama hna othe la nekö i angeic trahmany, me ati nyën hune la ita ne huj. Thupene lai, hnei angeic hna xom la hele, matre troa humuthi nyën. Ngo, hna hë angeice jë pe hnene la angela i Iehova me hape: ‘Aberahama, Aberahama fe!’ Nge, kola sa hnei Aberahama me hape: ‘Eni hi la!’

Öni Akötresieti ka hape: ‘The liine kö la ime i eö hun la nekö trahmany, nge the kuca kö ketre ewekë koi nyën. Öhne hë ni enehila laka eö a qoue ni, nge thaa hnei eö kö hna cipa ni la nekö i eö trahmany, ene la nekö i eö ka caas.’

Atraqatr la lapaune i Aberahama koi Akötresie! Ame koi angeic, tre pëkö hna thatreine kuca hnei Iehova, nge angeic a mejiun laka, atreine hi tro Iehova a amele Isaaka hmaca qa hna mec. Ngo thaa aja i Akötresieti kö troa meci hnei Isaaka. Celë hi matre, hnei Nyidrëti hna ajolin la lue jian la ketre mamoe trahmany ngöne la itre itrajolejol, nge Nyidrëti a upi Aberahama jë troa hujën ej, hnan la nekö i angeic trahmany.

Genese 21:1-7; 22:1-18.Itre Hnying

 • Nemene la hna thingehnaean hnei Akötresie koi Aberahama, nge tune kaa la aqane eatrëne Akötresie lai?
 • Tune la hna amamane ngöne la iatr, nemene la aqane tupathe Akötresie la lapaune i Aberahama?
 • Nemene la hna kuca hnei Aberahama, ngacama thatre kö angeic la alien la mekune i Akötresie?
 • Nemene la ewekë ka traqa ngöne la Aberahama a xome la hele matre troa humuthe la nekö i nyidrë trahmany?
 • Tune kaa la ecatren la lapaune i Aberahama koi Akötresie?
 • Nemene la hnei Akötresieti hna hamëne nyine troa huujëne hnei Aberahama, nge tune kaa la aqane hamëne Nyidrëti lai?

Itre xaa hnying

 • E jë la Genese 21:1-7.

  Pine nemene matre Aberahama a peritomone la nekö i nyidrë ngöne la hna hnaaeitrene drai nyën? (Gen. 17:10

 • E jë la Genese 22:1-18.

  Tune kaa la aqane drengethenge hnei Isaaka la keme i angeic, ene Aberahama, nge nemene la ewekë ka sisitria catr ka troa traqa hna qajaqaja hnene lai? (Gen. 22:7-9; 1 Kor. 5:7; Fil. 2:8, 9)