Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 12: Itre Atr a Xup La Ketre Ita Ka Draië

Edromë 12: Itre Atr a Xup La Ketre Ita Ka Draië

THUPENE la itre macatre ka paatrë hë, hna hnaho hnene la itre nekö i Noa. Nge itre xötre nekö i angatr mina fe, a mana me hatr. Nyimutre catre hë la itre atren la ihnadro.

Hetrenyi la ketre atr, Nimeroda la ëjen, api Noa. Ketre atr ka pi ihumuth, atre wej amecin la itre öni me humu atr. Ka sipu cile caas troa joxu, hnei pi mus. Thaa madrine kö Akötresie koi Nimeroda.

Ame ngöne la ijine cili, caasi hi la qene hlapa ne la nöjei atr asë. Ame la aja i Nimeroda, tro hi a caas la hnei angatr hna lapa, matre thaa jole koi angeic troa musi hui angatr. Matre atre fe hi nyipunie la hnei angeic hna kuca? Hna upe la itre atr troa xup la ketre traon, me acil hnengödrai eë la ketre umëtë. Goeëne ju ngöne cahu iatr, angatr a xupi sine dro, matre catr tune la sine etë.

Thaa madrine kö Iehova Akötresie lai huliwa cili. Aja i Nyidrëti pe tro la itre atr a lapan asë la fen. Ngo önine kö la itre atr ka hape: ‘We tro sa acile thatraqa së la ketre traon me ita, me ahoeane la hene hnengödrai eë; nge tro sa ahlemune la ëje së!’ Angatr a thele troa hlemu, ngo thaa atrunyi Akötresieti pe.

Haawe, hnei Akötresieti hna thupatën la huliwa i angatr. Atre fe hi nyipunie la hnei Nyidrëti hna kuca? Hnei Akötresieti hna imenumenu angatr, ene pe thatreine hë itrotrohni, pine laka, isa qenehlapa i angatre hë. Jolë hë lo la itre ka xupi uma. Celë hi kepin matre hëne jë la traon ka hape, Babela, maine Babulona, kola hape, “Menumenu.”

Haawe nyiqaane ju hi la ijine cili, kola tro pi la itre atr qaa Babulona. Hna ce tro hnene la itre ce qene hlapa, matre jilapa trootro ngöne la itre xaa götran ne la ihnadro.

Genese 10:1, 8-10; 11:1-9.

Itre atr a xupe la ketre ita ka draië


Itre Hnying

 • Drei lae Nimeroda, nge nemene la mekuna i Akötresieti göi angeic?
 • Ame ngöne cahu iatr, pine nemen matre xupe jë hnene la itre atr cahu itre sine dro?
 • Pine nemen matre thaa madrine kö Iehova lai xupi uma cili?
 • Hnei Akötresie hna thupatëne tune kaa la xupi ita?
 • Nemene la hna ati ëjen la traon, nge nemene la aliene la ëje cili?
 • Nemene la ewekë ka traqa kowe la itre atr thupene la hnei Akötresieti hna imenumenune la itre qene hlapa i angatr?

Itre xaa hnying

 • E jë la Genese 10:1, 8-10.

  Nemene la itre aqane ujë i Nimeroda, nge kola hmekë së troa ue lai? (Ite edomë 3:31)

 • E jë la Genese 11:1-9.

  Nemene la kepin matre acile jë lai ita, nge pine nemen matre thaa eatrëne ju kö angatr la mekune i angatr? (Gen. 11:4; Ite edomë 16:18; Ioane 5:44)