Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 9: Noa a Can La Aka

Edromë 9: Noa a Can La Aka
Itre atr a hnyima sai Noa

HETRE ifënekö i Noa, nge köni nekö i nyidro. Sema, me Hama me Iafeta. Itre ka hetre föen asë hi angatr. Matre ala eitr asë hi la etrun la hnepe lapa i Noa.

Ame ngöne la ketre ijin, hnei Akötresieti hna upi Noa troa kuca la ketre pengöne ewekë. Ene la troa can la ketre aka ka tru. Kösë ketre he atraqatr, ngo ka tune pe lo ketre ikeesi atraqatr e troa goeën. Öni Akötresie ka hape: ‘Tro la he a köni xötre hnahag hna atë itrain.’ Itre hnahage lai thatraqan la itre ka troa lö hnin la aka, ene la lapa i Noa, me itre öni, nge hnë ami a i angatre fe.

Tro fe Noa a peleth la aka hnei itrapeletr, matre thaa tro kö a lö tim. Hnei Akötresieti hna qaja ka hape: ‘Tro ni a akaca trane la fene hnengödrai hnei iwë, mate troa humuth la itre ka mele asë ka mano e celë fen; tro ha meci asë la nöjei ka thaa hane lö hnine la aka.’

Haawe hna drengethenge Iehova hnei Noa me haa neköi angeic, angatr a nyiqaane cane jë la aka. Ene pe hna nyiqaan hnyima sai angatr hnene la itre xaa atr. Ngo ka catre hnyawa ha la mekune i angatr. Ame la Noa a ithuemacanyin la ewekë hnei Akötresie hna troa kuca, pëkö ka mejiune kow.

Hnepe lapa i Noa a alöne la itre öni hnine la aka me hnëkë kemej

Nyimutre la itre macatre ne can la he, pine laka, atraqatre catr ej. Hna afenesin ej thupene hë la itre macatre ka nyimutre. Akötresieti pë hë a upi Noa jë troa alön la itre öni hnine la aka; isa ala lue qa ngöne la nöjei pengöne öni asë, caa trahmany nge caa föe. Nge ame itre xaa pengöne öni, hnei Akötresie hna upi Noa troa xome la isa seven. Hnei Akötresieti fe hna upi Noa, troa alön hnine la aka la nöjei pengöne waco. Hnei Noa asë hi hna kuca la itre hnei Akötresie hna amekötin.

Noa pë hë me hnepe lapa i angeic a hane lö jë fe hnine la aka, nge thupene lai, Akötresieti a thinge ju la qëhnelö. Hnei Noa me lapa i angeic, hna pane itreqe e hnine la aka. Haawe, pane isa mekune jë nyipunie, tune pi hi lo ka hape, ce nyipunie me Noa a itreqe. Maine öni epuni jë, a tro jë kö la a xulu la iwë, tune lo hna ahnithe hë hnei Akötresie?

Genese 6:9-22; 7:1-9.Itre Hnying

 • Ala ije la itre atrene la hnepe lapa i Noa, nge drei la itre ëjene la köni nekö i nyidrë trahmany?
 • Nemene la ketre pengöne ewekë hnei Akötresie hna upi Noa troa kuca, nge pine nemen?
 • Tune kaa la aqane ujë ne la itre xaa atr ngöne la Noa a thuemacanyi angatre göne la aka?
 • Nemene la hnei Akötresieti hna upi Noa troa kuca göne la itre öni?
 • Thupene la hnei Akötresieti hna thinge la qëhnelö ne la aka, nemene la hna kuca hnei Noa memine la hnepe lapa i angeic?

Itre xaa hnying

 • E jë la Genese 6:9-22.

  Nemene la ka amaman, ka hape, Noa la ketre atr ka catre thili kowe la nyipi Akötresie? (Gen. 6:9, 22)

  Nemene la mekune i Iehova göne la iakötrë, nge tune kaa la aqane troa xatua së hnene la mekune cili ngöne la easë a iëne la itre nyine madrin? (Gen. 6:11, 12; Sal. 11:5)

  Tune kaa la aqane tro sa xötrethengen la tulu i Noa ngöne la easa kapa jëne la organizasio i Iehova, la itre eamo nyine troa tro xome trongëne la mele së? (Gen. 6:22; 1 Ioane 5:3)

 • E jë la Genese 7:1-9.

  Nemene la ixatua hne së hna kapa enehila qa ngöne laka ame Noa, tre ketre atr ka ngazo ngo hnei Iehova hna goeë angeice ceitune me ketre atr ka meköt? (Gen. 7:1; Ite edomë 10:16; Is. 26:7)