Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 3: Pane Atr Trahmanyi Me Föe

Edromë 3: Pane Atr Trahmanyi Me Föe

NEMENE hë la ewekë ka hnyipixe me ka ketre pengön, hne së hna goeën ngöne la iatr celë? Hanawange cahu itre atr. Easë a öhne la pane trahmanyi me föe. Drei la ka xupi nyidro? Akötresie. Atre fe hi nyipunie la ëje i Akötresie? Iehova la ëje i Nyidrë. Adamu la ëjen la trahmany, nge Eva la föe.

Adamu me Eva ngöne la hnehlapa e Edena

Hanawang la aqane xupi Adamu hnei Iehova Akötresie. Hnei Nyidrëti hna xom la xaxau me xup la ngönetrei ne atr ka pë ethan. Thupene lai, hnei Nyidrëti hna mano kowe la lue hnafiji angeic, ene pe mano jë hi Adamu me mel.

Hetre hnëqa i Adamu qaathei Akötresie. Hnei Nyidrëti hna upi Adamu, troa ati ëjen la nöjei pengöne öni. Maine jë hnei Adamu hna pane lapa goeëne itre ej, matre troa iëne hnyawa la ëje hmekun la isa aqane ujë ne itre ej. Haawe, ame la Adamu a ati ëjen la itre öni, ene pe wanga atrehmekune ju hi angeic la ketre ewekë. Nemen la ewekë cili?

Angeic a öhne laka, ame thene la itre öni asë, isa hetre sine trongei nyudren. Celë hi matre, ame thene la itre elefa, hetre kem nge hetre thin, tune thei itre liona, hetre trahmanyi nge hetre föe. Ngo ame Adamu, tre, angeice caasi hi. Celë hi matre, hnei Akötresieti hna ameköle Adamu, me xom la ketre june wengesisila i angeic. Ame hnei Akötresieti hna xupe jë la föe qa ngöne la june wengesisila cili, matre troa nyine föi Adamu.

Drei la madrine i Adamu enehila! Nge ketre tru fe la madrine i Eva, troa cil e nyipine la ketre hnaagatran ka mingöming! Qaane ju hi lai, ijiji nyidroti hë troa hnaho, me troa ce mele madrin.

Ame la aja i Iehova, tre ene la tro Adamu me Eva a mele epine palua. Nge aja i Nyidrëti fe tro nyidroti a huliwa, matre paradraiso pi la fene hnengödrai asë, tune la e Edena. Drei jë kö la madrine i nyidro, la kola kapa la hnëqa hna athipe koi nyidro! Haawe maine nyipunieti ju fe, tro kö nyipunie a madrin troa hane huliwan la ihnadro, matre tro ej a ketre hlapa ka mingöming? Ngo ame la engazon, hna thupatëne hi la madrine i nyidro. Tro së a ce wang la kepin.

Salamo 83:18; Genese 1:26-31; 2:7-25.Itre Hnying

 • Nemene la eisapengönene la iatr ngöne la Edromë 3 memine la iatr ne la Edromë 2?
 • Drei la ka xupe lo pane atr, nge drei lo ëje i angeic?
 • Nemene la huliwa hnei Akötresieti hna upi Adamu troa kuca?
 • Nemene kepine la Akötresieti a pane ameköle Adamu?
 • Hapeu hna sa tulune hi la mele i nyidro, nge nemene la huliwa hnei Iehova hna ajan tro nyidroti a kuca?

Itre xaa hnying

 • E jë la Salamo 83:18.

  Drei la ëje i Akötresie, nge nemene la pengön la etru i Nyidrëti hune la ihnadro? (Iere. 16:21; Dan. 4:17)

 • E jë la Genese 1:26-31.

  Nemene hë la pune la xupi ewekë i Akötresie ngöne la hnaasikisi ne drai, nge nemene la eisapengönene lai memine la itre öni? (Gen. 1:26)

  Nemene la hnei Iehova hna hnëkëne thatraqane la itre atr memine la itre öni? (Gen. 1:30)

 • E jë la Genese 2:7-25.

  Nemene la pengöne hnëqa hna hamëne koi Adamu, göne la itre öni? (Gen. 2:19)

  Tune kaa la aqane troa xatua së hnene la tusi Genese 2:24, matre troa trotrohnine la mekune i Iehova göi faipoipo, göi isa lapa, me göi sei hna cil? (Mat. 19:4-6, 9)