Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Edromë 2: Ketre Hnehlapa Ka Mingöming

Edromë 2: Ketre Hnehlapa Ka Mingöming

HANAWANGE hë la ihnadro! Thaa aqane mingöminge kö! Pane hane wange la ihaö, me itre engen, me itre sinöe memin la itre öni asë. Nyipunie a öhne cahu elefa, memin la itre liona?

Itre öni ngöne la hnehlapa e Edena

Hnauën matre traqa pi la hnehlapa ka mingöminge celë? Tro së a pane wang la aqane hnëkën Akötresieti la ihnadro, thatraqa së.

Hnei Akötresieti hna pane acian la ihaö, matre xetrën la itre hnepadro. Nge hnei Nyidrëti fe hna traan la nöjei pengöne feja, me itre sinöe ka lapalapa, me itre sinöe ka tru. Hnene laka, kola cia lolo la nöjei pengöne feja cili, haawe, ene pe mingöminge pi hë la ihnadro. Ketre mina, nyimutre fe la itre sinöe, ka hamë wen, nge ka lolo me hnyapa e troa xen.

Thupene lai, hnei Akötresieti hna xup la itre ie hnine la hnagejë, me itre waco troa sesë e caha hnengödrai. Hnei Nyidrëti mina fe hna xup la itre kuli, me itre bus, me itre hoos; itre öni ka tru, me itre öni ka co. Nemen la itre öni ka mel, ngöne la nöje i nyipunie? Matre hapeu, madrine kö së koi Akötresieti la aqane kuca i Nyidrë, matre tro së a mel e nyipin la nöjei öni?

Nge e thupenë hë, hnei Akötresie hna hnëkën aketrepengönen la ketre hnepe götran ne la ihnadro. Hna ati ëjen Edena la götrane cili, nge thatreine kö së qeje pengöne la elolon. Ka mingöminge asë la nöjei ewekë e cili. Ame la aja i Akötresie, tre tro la fene asë a tune la hnaagatran ka mingöminge cili.

Ngo pane goeëne hmaca jë së la iatr, nyine amaman la hnaagatrane cili. Öni Akötresieti, hetre ewekë ka paatr. Hapeu, atre hi nyipunieti la ewekë cili? Tro sa ce wang.

Genese 1:11-25; 2:8, 9.Itre Hnying

 • Tune kaa la aqane hnëkëne Akötresie la ihnadro matre hetre nyine hnë tro sa mel?
 • Ame ngöne lai iatr, tre itre öni lai hnei Akötresie hna xup, itre nemene öni lai nge ijetre lai etrun? (Wange ju la iatr.)
 • Pine nemen matre ka ketre pengöne kö la hnehlapa e Edena?
 • Nemene la aja i Akötresieti kowe la fen asë?

Itre xaa hnying

 • E jë la Genese 1:11-25.

  Nemene la hnei Akötresieti hna xup ngöne la hnaakönine drai? (Gen. 1:12)

  Nemene la ewekë ka traqa ngöne la hnaafoane drai ne kola xupe la itre ewekë? (Gen. 1:16)

  Nemene pengöne öni la hnei Akötresieti hna xupe ngöne la hnaafaifine me hnaasikisine drai? (Gen. 1:20, 21, 25)

 • E jë la Genese 2:8, 9.

  Nemene la lue sinöe ka ketre pengöne hnei Akötresieti hna traan ngöne la hnehlapa, nge nemene la hna nyi hatren hnene lue ej?