Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Edromë 1: Kola Nyiqaane Xup Hnei Akötresie

Edromë 1: Kola Nyiqaane Xup Hnei Akötresie

AKÖTRESIETI la qaan, la nöjei ewekë ka loi hne së hna kapa. Hnei Nyidrëti hna xup la jö, matre troa hamën la lai ngöne la drai, nge e jidri hë, treu me itre wëtresiji pena a thina së. Nge hnei Nyidrëti fe hna xup la ihnadro, thatraqa së.

Ngo thaa pane xupina i Akötresieti kö la jö, me treu me itre wëtresij, me ihnadro. Atre fe hi nyipunie, la itre hnei Akötresieti hna xupe panën? Hnaiji Nyidrë la itre pane xupuana i nyidrë. Thatreine kö tro la lue meke së a öhnyi angatr, tune la aqane thatreine së troa öhnyi Akötresie. Tusi Hmitrötr a hë angatr, itre angela. Hnei Akötresieti hna xup la itre angela, matre troa ce mel me Nyidrë e koho hnengödrai.

Ka sisitria catr la pane angela, hna xup hnei Akötresie ekö. Celë hi pane Nekö i Akötresie, nge hnei nyidrë hna ce huliwa memine la Tretretro i nyidrë. Atre cilë mekene nyidrë la itre huliwa i Akötresie, göi troa kuca la nöjei ewekë asë, ene la troa xup la jö, me treu, me itre wëtresij, memine fe la ihnadro.

Nemene ekö la pengön la ihnadro? Hna atuthe ej hnei hnagejë, matre pëkö atreine lapaan. Ngo ame la aja i Akötresie, tre, troa nyihnyawane ej matre hnë lapa ne la itre atr. Celë hi matre, hnei Nyidrëti hna hnëkën me kuca la itre ewekë thatraqa së. Nemen la itre ewekë cili?

Ame la ewekë hnapan, nyipi ewekë tro la ihnadro a hetrenyi la lai. Celë hi matre, Akötresieti pë hë a xupe jë la jö, matre troa thinan la ihnadro. Hna nyiqaane hi e cili, la jidr memin la lai. Thupene jë hi lai, hnei Nyidrëti hna amejën la itre hnepadro, matre nyi ifegon memine la hnagejë.

Ame petre kö ngöne la ijine cili, ka pë alien la itre hnepadro. Kola amaman hnene la iatr, la pengön la ihnadro ngöne la ijine cili. Pëkö iengen, maine sinöe, maine öni pena. Ketre pëkö ie e kuhu hnine la hnagejë. Nyimutre pala kö la itre nyine troa kuca, matre tro la ihnadro a ketre göhnë ka sisitria, thatraqan la itre öni me itre atr.

Ieremia 10:12; Kolose 1:15-17; Genese 1:1-10.

Ketre hnepadro ka pë alien


Itre Hnying

 • Drei la qaane la nöjei ewekë asë ka loi, nge ijije kö tro nyipunieti a hamëne la ketre ceitun?
 • Nemene la ewekë hna xupe panën hnei Akötresie?
 • Nemen la eketrepengönen la pane angela?
 • Qaja jë la pengön la ihnadro ngöne la qaan. (Wange ju la iatr.)
 • Tune kaa la aqane hnëkëne hnyawa Akötresieti la ihnadro thatraqane la itre öni memine la itre atr?

Itre xaa hnying

 • E jë la Ieremia 10:12.

  Nemene la itre thiina i Akötresie ka mama jëne la itre hnei Nyidrëti hna xup? (Is. 40:26; Rom. 11:33)

 • E jë la Kolose 1:15-17.

  Nemene la aqane nue huliwa koi Iesu hnei Iehova ngöne lo ijine kola xupe la itre ewekë, nge tune kaa la aqane troa ketri së hnene la aqane ce huliwa cili? (Kol. 1:15-17)

 • E jë la Genese 1:1-10.

  Hnei drei matre hetrenyi pi la ihnadro? (Gen. 1:1)

  Nemene la ka traqa ngöne la pane drai ne kola xupe la itre ewekë? (Gen. 1:3-5)

  Qaja jë la ewekë ka traqa ngöne la hnaaluene drai ne kola xupe la itre ewekë. (Gen. 1:7, 8)