Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Trenge Edomë Qa Hnine La Tusi Hmitrötr

Paatr 1: Qaan La Xupi Ewekë Uti Hë Lo Kola Iwë

Paatr 1: Qaan La Xupi Ewekë Uti Hë Lo Kola Iwë

Ka qaa kaa la hnengödrai memine la ihnadro? Ka traqa tune kaa la jö, me treu me itre wëtresij, memin la nöjei ka mel e celë fen? Tusi Hmitrötr la ka hamën la itre mekun ka nyipici ngöne la kola qaja ka hape, Akötresieti la ka xup la nöjei ewekë asë cili. Celë hi matre kola nyiqaan la itusi celë, hnene la aqane xupi ewekë i Akötresie.

Ame la itre pane hnei Akötresieti hna xup, tre, ene la itre ua hnaiji Nyidrë. Itre angela angatr. Ngo ame ihnadro, hnei Nyidrëti hna xup, thatraqa së itre atr. Haawe, hnei Akötresieti hna ati ëjen la trahmanyi me föe, Adamu me Eva me ami nyidroti ngöne la ketre hlapa ka mingöming, Edena la ëjen. Ngo hnei nyidroti hna thaa idrei, haawe thaa ijije hmaca kö tro nyidro a mele palua.

Haawe, qaane lo kola xupi Adamu uti hë lo kola iwë, hetrenyi la 1 656 lao macatre. Kola mana la itre atr ka ngazo, ngöne la hneijine cili. Ame e hnengödrai, hetrenyi la itre xaa ua ka ngazo, ene Satana me itre angela i angeic. Nge e celë fen, tre, Kaina memin la itre xaa atr ka ngazo ka ala nyim, memine fe lo itre atr ka tru trenge catr. Ngo hetrenyi mina fe lo itre atr ka thiina ka loi, tui Abela, me Henoka, me Noa. Easë a troa ce wang ngöne la Paatr HNAPAN, la pengön la itre atr cili memine la itre ewekë ka traqa ngöne la hneijine cili.

Itre öni ngöne la hnehlapa e Edena