Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Aja i epuni fe elany troa eatr la itre hna thingehnaean?

 XÖTRE MEKENE 7

Itre Hna Thingehnaean Göne La Baselaia—Troa Ahnyipixene La Nöjei Ewekë Asë

Itre Hna Thingehnaean Göne La Baselaia—Troa Ahnyipixene La Nöjei Ewekë Asë

 EPUNI a huje la ketre wene pom ka lolo me pun ej. Epuni a amë ju hnine la trengen. Ngacama nyimu hawa ne epuni ha huliwa, ngo tha kucakuca pi kö epun. Kola nango huliwa ezi epun, hnei thine i epuni me itre xa sine i epun. Atraqatre la madrine i angatr. Epuni a goeë eahlo, nge öni epuni jë hi, jajinyi hmaca ha nenë! Thatreine kö tro epuni a mekune ka hape, hnei eahlo hna qatre föe me pane uti ipië trootro ngöne lo fen ka patre hë. Hnei epuni hna öhne la kola tithi eahlo hnene la ketre meci ka ngazo catr. Ce me epuni hi lo eahlo a mec, matre hnei epuni hna treije hune la hua i eahlo. Ngo enehila ce eahlo hë me epun, nge egöcatre catre eahlo tune la itre xan!

Ka xecie hnyawa koi së laka tro kö a traqa elanyi la ijine cili. Pine nemen? Pine laka ka eatrëne pala hi Iehova la hnei Nyidrëti hna thingehnaean. Ame ngöne la hnaasevenene xötre mekene celë, easë a troa ce wange la aqane troa eatr elanyi la itre hna thingehnaeane göne la Baselaia. Easenyi hë matre eatre jë la itre hna thingehnaeane cili. Ketre, itre eje hi lai a troa tro xomi së kowe la isi Amagedo. Tro fe sa hane ce wange la itre xa hna thingehnaeane hna troa eatrëne pë hë e thupen hnene la Baselaia i Akötresie. Ketre pengöne kö la madrine së elanyi, ngöne la kola troa musinëne la fen hnene la Baselaia i Akötresie, me ahnyipixene la nöjei ewekë asë!

AME NGÖNE LA GÖTRANE CE

MEKENE 21

Baselaia i Akötresie a Apatrene La Itre Ithupëjia

Loi e tro epuni a hnëkë enehila kowe la isi Amagedo.

MEKENE 22

Baselaia a Aejëne La Aja i Akötresie Göi Ihnadro

Easa atre tune kaa ka hape, troa eatre la itre hna thingehnaeane hnei Iehova?