Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Musi Hë La Baselaia i Akötresie!

Götrane Mi: Kola othe la ketre trejine ka cainöj e Eindhoven (Pays-Bas) lo 1945; Götrane Maca: Hna wathebone kö troa cainöj ngöne la nöje i epun?

 XÖTRE MEKENE 4

Hune Kö La Baselaia—Iuti Sai Pine La Maca Ka Loi

Hune Kö La Baselaia—Iuti Sai Pine La Maca Ka Loi

 NYIPUNIETI a cainöj ngöne itre hnalapa trootro, nge ho jë hi la ketre trutru qa ga nany. Kola easenyi trootro la trutru. Epuni ha nyiqaane ithanata memine la atr, ngo kola xei la ka ce cainöje me epun, ke, ca loto i polis ka traqa me cil ezi epun. Kola uti la polis me hnyinge ka hape: “Epuni hi la ka xötrë uma trootro matre troa qeje Tusi Hmitrötr? Hetre ka eetre pine la tronge i epun!” Epuni a sa amenyikeny me qaja ka hape Itretre Anyipici Iehova epun. Nemene ju hë la ewekë ka traqa?

Qanyine kö la hna amekötine hnei mus. Nemene la aqane goëene la Itretre Anyipici Iehova hnei mus? Hna nue kö la hmi angatr? Maine jë hna nue la hmi thupene la hna lepe ekö la itre trejine trahmanyi me föe, pine la hnei angatr hna iuti sai “me acatene la maca ka loi.” (Fil. 1:7) Kola acatrene la lapaune së asë hnene la aqane kapa la maca ka loi ngöne la itre hna kootr e cailo fen. Easa troa wange ngöne la xötre mekene celë, la aqane trongene la itre hna kootr. Tro hë së a öhne e cili la ketre nyine anyipicine laka ka mele la Baselaia, ke, maine ju thatreine jë kö tro sa hune ngöne la itre hna kootre cili!

AME NGÖNE LA GÖTRANE CE

MEKENE 13

Itretre Cainöj a Iutisai Pine La Maca Ka Loi

Casi hi la mekunane la itre juges enehila me Gamaliela atre hamë ini ka sisitria ekö.

MEKENE 14

Kola Nyipici Kowe La Musi Akötresie Hmekuj

Ame la “hneopegejë,” ene la icilekeu ka traqa kowe la Itretre Anyipici Iehova, tre hna ulume maine apëne hnene la ketre ewekë tha hna mekune kö.

MEKENE 15

Kola Cilëgöline La Meköt Göi Troa Isa Kuci Hmin

Hnene la nöje i Akötresie hna isigöline la meköt angatre troa drengethenge la wathebo ne la Baselaia i Akötresie.