ALIENE LA MEKEN

Pengöne me enyipiewekëne la itre icasikeu qaane ekö

1. Nemene ixatua hna kapa hnene la itretre drei Iesu la angatre a icasikeu, nge pine nemene matre nyipi ewekë catre lai koi angatr?

THUPENE jë hi la melehmaca i Iesu, hnene la itretre drenge hna icasikeu troa itö ithuecatrekeu. Ngo, hnei angatre hna ki qëhnelö, ke angatre a xouene la itre ithupëjia me angatr. Patre pi hi la xou i angatre la Iesu a mama nyipi angatre me hape: “Kapaju la [u]ati [h]mitöt”! (E jë la Ioane 20:19-22.) Ame hë e thupen, hna icasikeu hmaca hnene la itretre dreng, ame hnei Iehova hna nenge la uati hmitrötre i Nyidrë hui angatr. Drei jë kö lai ixatua ka tru catre hnei angatre hna kapa thatraqane la huliwa ne cainöje nyine tro angatr a kuca!Ite hu. 2:1-7.

2. (a) Nemene la aqane hamëne Iehova la trenge catr, nge pine nemen matre nyipi ewekë catre eje koi së? (b) Pine nemen matre ka nyipi ewekë catre la hmi hnepe lapa? (Wange ju la ithuemacanyi me itre mekune hna eköhagen, “Hmi Hnepe Lapa,” götrane 175.)

2 Ceitune hi la itre jole hne së hna cile kow me itre hna cile kow hnene la itre trejine me easë lo hneijine i Iesu. (1 Pet. 5:9) Ame e itre xa ijin, easa xoue atr. Haawe, nyipi ewekë catre koi së la trenge catre hnei Iehova hna hamën nyine xatua së troa cile huti ngöne la huliwa ne cainöj. (Efe. 6:10) Tru catre la ixatua hne së hna kapa qaathei Iehova jëne la itre icasikeu. Faifi lao Icasikeu së ngöne la wiik: Icasikeu Kowe La Ka Ala Nyim, Ini Ne La Ita Ne Thup, Ini Tusi Hmitrötr Ne La Ekalesia, Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie, Icasikeu Ne La Huliwa.[1] Ketre, easa madrine troa sine la foa lao icasikeu ka tru ngöne la macatre: asabele ka tru, me lue asabele ne sirkoskripsio, me Drai Ne Amekunën la meci Keriso. Pine nemene matre nyipi ewekë catre tro sa sine la itre icasikeu cili? Nemene la aqane trongene la itre icasikeu së ngöne la itre macatre ka ase hë? Nge nemene la hna amamane hnene la aqane ujë së ngöne la itre icasikeu?

Kepine Matre Kola Icasikeu

3, 4. Nemene la hna amekötine hnei Iehova kowe la nöje i Nyidrë? Hamëne jë la itre ceitun.

3 Hnei Iehova hna amekötine qaane ekö tro la itre hlue i Nyidrë a icasikeu göi troa ce atrunyi Nyidrë. Drei la ketre ceitun, ame lo 1513 M.P.K., hnei Iehova hna hamëne la Trenge Wathebo i Nyidrë kowe la nöje Isaraela. Nge ame ngöne la Trenge Wathebo cili, tro angatr a nyipiewekëne la Sabath e nöjei wiik matre tro la itre hnepe lapa a ce atrunyi Nyidrë, me inine la Trenge Wathebo i Nyidrë. (Deu. 5:12; 6:4-9) E tro la angetre Isaraela a trongëne la hna amekötine celë, tro lai a acatrene la lapaunene la itre hnepe lapa, me acatrene la nöje ngöne la götrane u. E tha trongëne kö la nöje la Trenge Wathebo, memine la itre xa hna amekötine koi angatr, tune la troa icasikeu lapa göi troa ce atrunyi Iehova, haawe, tha tro kö Akötresieti lai a kepe angatr.Lev. 10:11; 26:31-35; 2 A. l. ite jo. 36:20, 21.

4 Tro fe sa ce wange la tulu i Iesu. Hnei nyidrëti hna majemine tro kowe la sunago ngöne la Sabath e nöjei wiik. (Luka 4:16) Thupene la meci me melehmaca i Iesu, tha mano kö la itretre dreng troa icasikeu lapa, ngacama tha angatre hmaca kö fene la wathebo göi Sabath. (Ite hu. 1:6, 12-14; 2:1-4; Rom. 14:5; Kol. 2:13, 14) Ame ngöne la itre icasikeu cili, kola kapa hnene la itre pane Keresiano ekö la itre ini me ithuecatr, nge angatr a ce atrunyi Akötresie jëne la itre thithi angatr, me itre mekune hna ce ithawakeun, me itre nyima. Kolo hi lo itre huuje i angatre lai.Kol. 3:16; Heb. 13:15.

Hnene la itretre drei Iesu hna icasikeu göi troa acatrene la lapaune i angatre me troa itö ithuecatrekeu

5. Pine nemene matre easa sine la itre icasikeu e nöjei wiik, nge itre asabele e nöjei macatre? (Wange ju la itre mekune hna eköhagen, “Icasikeu Ka Acasine La Nöje i Akötresie,” götrane 176.)

5 Ketre tune mina fe, ame la easa sine la itre icasikeu, me itre asabele, easë hi lai a amamane ka hape, easa sajuëne la Baselaia i Akötresie, nge hetre trenge catre së hë jëne la uati hmitrötr, nge easë fe a ithuecatrene la itre xan jëne la itre ithanata hne së hna qaja, hatrene la lapaune së. Ame la ka sisitria catr, easa atrunyi Iehova jëne la itre thith, me itre mekune hne së hna ce ithawakeun, me itre nyima. Isapengöne kö la aqane eköthe la itre icasikeu së memine la aqane eköthe ekö la itre icasikeu i angetre Isaraela memine fe lo hneijinene lo itre pane Keresiano. Ngo ame pe, ka nyipi ewekë asë hi itre ej. Hna saze tune kaa la aqane trongene la itre icasikeu ngöne la hneijine së?

Itre Icasikeu Ne La Wiik Ka Sajuëne La “Ihnimi Me Ite Huliwa Ka Loi”

6, 7. (a) Nemene la aliene la itre icasikeu? (b) Nemene la aqane isa kuca la itre icasikeu hnene la itre gurup?

6 Ame la Charles Taze Russell a nyiqaane thele la nyipici e hnine la Tusi Hmitrötr, hnei angeic hna öhne la enyipiewekëne la troa icasikeu memine la itre ka ca jëne huliwa me angeic. Ame lo 1879, hna cinyihane hnei Russell ka hape: “Hnenge memine la itre xan e Pittsburgh hna eköthe la ketre gurup göi troa inine me thele mekune e hnine la Tusi Hmitrötr. Haawe, hne huni hna icasikeu e nöjei Sabath.” Hna hëne fe la itre ka e la Ita Ne Thup troa ce icasikeu me angatr, nge ame lo 1881, kola icasikeu lapa e nöjei Sabath me Draihnacian e Pittsburgh, Pennsylvanie. Kola qaja hnene la Ita Ne Thup ne Nofeba 1895 ka hape, ame la aliene la itre icasikeu cili, tre, ene la troa akökötrene la “ihnimi trejin, me cas,” me aijijëne la itre ka sine troa itö ithuecatrekeu.E jë la Heberu 10:24, 25.

7 Ame ngöne la itre macatre ka nyimutre, tha ceitu kö la porogaram me etrune la itre icasikeu hna kuca hnene la itre gurup ne la Itretre Ini Tusi Hmitrötr. Drei la ketre ceitun, kola mama ngöne la Ita Ne Thup ne 1911 la ketre tus hna upe hnene la ketre gurup qaa Etazini, kola hape: “Afaifi lao icasikeu huni e nöjei wiik.” Angatr a icasikeu e Thupenehmi, me Draihnacian, me Draikatru, nge alu e Sabath. Hnene la ketre tus hna upe hnene la ketre gurup qaa Afirik, nge hna fejane lo 1914, hna qaja ka hape: “Alua icasikeu huni ngöne la treu, kola nyiqaane e Draikatru, nge hna nyipune e Sabath.” Ngo e thupene hë, kolo ha kuca trongëne la itre icasikeu tune enehila. Tro sa pane ce ithanatane la aqane trongene la isa pengöne icasikeu.

8. Nemene la itre mekune ka nyi tane lo itre pane cainöj ekö?

8 Icasikeu Kowe La Ka Ala Nyim. Ame lo 1880, macatre thupene la C. Russell a nyiqaane fejane lo Ita Ne Thup, hnei angeice hna xötrethenge la tulu i Iesu, me trongëne la itre nöje troa cainöj. (Luka 4:43) Ame ngöne la Russell a nyiqaane la huliwa i angeic, hnei angeice hna hamëne la ketre tulu ne aqane troa kuca la Icasikeu Kowe La Ka Ala Nyim. Kola ithuemacanyine la tronge i Russell hnene la Ita Ne Thup, me hape “atraqatre la madrine i C. Russell troa kuca la itre icasikeu kowe la ka ala nyimu, ame la tan, ‘Itre ewekë ne la Baselaia i Akötresie.’ ” Ame lo 1911, hna acile la itre ekalesia ngöne la itre nöj. Nge hnene la itre ekalesia hna isa upe la itre trejine ka cile fë cainöj troa tro fë la sikisi lao cainöje ka tune la iameköti, me thupene mel kowe la itre xa götrane la nöj. Ame ngöne la pune la cainöj, troa ithuemacanyine la iatrene la ëjene la ka troa cile fë cainöj ngöne la wiik ka troa xulu, me tane lai cainöje i angeic.

9. Nemene la aqane saze trootro la Icasikeu Kowe La Ka Ala Nyim ngöne la itre macatre ka ase hë, nge nemene la aqane tro epuni a hane sajuëne la icasikeu cili?

9 Ame lo 1945, kola ithuemacanyi hnene la Ita Ne Thup ka hape, troa kuca la itre Icasikeu Kowe La Ka Ala Nyim e cailo fen, nge ngöne la ijine cili, troa cile fë la eitre lao cainöj ka qaja la “itre jole ka tru ngöne la hnedrai së.” Ame ngöne la itre macatre ka nyimutre, hnene la itre ka cile fë cainöj hna xome la itre tane mekune hna hamëne hnene la hlue ka nyipici, nge ame la itre xa cainöj, hnei angatre kö hna sipu eköth. Ngo, ame lo 1981, hna amekötine kowe la nöjei ka cile fë cainöj tro angatr a nyitrepene la itre cainöje i angatre hune la itre tane mekune hna hamëne kowe la ekalesia.[2][10] Uti hë lo 1990, ame ngöne la itre tane cili, hetre nyine ce kuca memine la itre atrene la ekalesia, angatre fe a hane isa qeje mekun, me kuca la itre iamacany. Ngo ame hë ngöne lo macatre cili, hetre hna amekötine ka hnyipixe. Qaane ju hi lai, tro pe hi a cainöje hnei ala cas. Hetre ketre hna amekötine lo Januare 2008, kolo ha ahopatrene la traeme ne troa cainöj, tha 45 lao menetre hmaca kö, ngo 30 pe hi. Ngacama, saze hë la aqane eköthe la itre cainöje hna cile fë, ngo e hna hnëkëne hnyawa, itre eje pala hi a acatrene la lapaunene la itre atr kowe la Wesi Ula i Akötresie, me hane aijijë së troa trotrohnine la itre xa ewekë göne la Baselaia i Akötresie. (1 Tim. 4:13, 16) Epuni kö a mekune troa könëne la itre hnei epuni hna wange lapan, maine itre xa atr ju kö troa hane drenge la itre cainöje cili?

10-12. (a) Nemene la itre xa hna amekötin ka hnyipixe göi troa inine la Ita Ne Thup? (b) Nemene la itre hnyinge nyine tro sa isa lapa mekun?

10 Ini Ne La Ita Ne Thup. Hetrenyi ekö la itre trejine (hna hëne ka hape, pèlerins) hna upe hnei sasaiatri troa hamë cainöje ngöne la itre ekalesia, me elemekene la huliwa ne cainöj. Ame lo 1922, hnei angatre hna sipone matre troa kuca lapane la icasikeu göi troa ce inine la Ita Ne Thup. Hna kapa la mekuna i angatr, qaane ju hi lai, kuca jë hi la icasikeu cili e nyipine wiik, maine e sabath.

Ini Ita Ne Thup, Ghana lo 1931

11 Hnene la Ita Ne Thup ne 15 Juun 1932 hna hamëne la itre xa ithuemacany göne la aqane troa xomiujine la icasikeu cili. Hnene eje hna xome la tulu ne aqane ini Ita Ne Thup ngöne la Bethela, me qaja ka hape, celë hi aqane tro la ketre trejine trahmany lai a xomiujine la icasikeu. Tro la köni trejine trahmany a lapa qëmekene la iatrene la icasikeu, nge tro angatr a e la itre paragaraf, ase jë ketre matre ketre. Pë pala kö hnyinge ekö hna fejane ngöne la itre tane mekune hna ce wang, matre tro la ka xomiujine a sipo hnyinge thene la iatrene la icasikeu. Thupene lai, angeic a sipo jë koi itre xane pena troa sa. Maine hetre mekune nyine amekötin, tro la ka xomiujine a “qeje pengöne hnyawa, nge tha tro kö a aqean.”

12 Ame ngöne la qaan, isa qanyine kö la itre ekalesia troa iëne la zonal hna ajane troa inine hnene la ka ala nyim. Ngo hna qaja hnene la Ita Ne Thup ne 15 Eiperem 1933, ka hape, tro la nöjei ekalesia a inine la zonal hna hnyipi kapa. Ame lo 1937, hna amekötine ka hape, troa kuca la icasikeu cili e Sabath. Ame hë ngöne lo Ita Ne Thup ne 1 Okotropa 1942, hetre itre xa hna amekötin ka hnyipixe. Ame la hnapan, troa mama la itre hnyinge fene la nöjei götran ne la tane nyine inin, nge troa huliwane itre eje la kola ce inin. Ame la ketre, tre, tro hi a ca hawa ne la icasikeu. Kolo fe a ithuecatre hnene la Ita Ne Thup kowe la itre trejine tro angatr isa qeje mekune thenge la “sipu aqane trotrohnine i angatr,” ngo tha tro pe a e la hna cinyihane ngöne la paragaraf. Ame enehila, hnene la hlue ka nyipici hna xome pala hi la Ini Ne La Ita Ne Thup nyine thawa la xeni ne la u ngöne la nyipi ijin. (Mat. 24:45) Loi e tro sa isa waipengö së me hape: ‘Hnenge kö hna hnëkëne hnyawane la Ita Ne Thup nyine troa inine e nöjei wiik? Nge hnenge fe kö hna hane thele troa qeje mekun?’

13, 14. Nemene la aqane trongene la icasikeu hna hape, Ini Tusi Hmitrötr Ne La Ekalesia ngöne la itre macatre, nge nemene la eloine koi epuni la icasikeu cili?

13 Ini Tusi Hmitrötr Ne La Ekalesia. Ame e nyipine la itre macatre 1890, thupene lo kola ase mama lo itre uke itus hna hape, “L’Aurore du Millénium,” hnei H. N. Rahn ketre Atre Ini Tusi Hmitrötr ka mele ngöne la traon e Baltimore, Maryland, Etazini hna mekune troa eköthe la ketre ini Tusi Hmitrötr, hna hëne ka hape, “Cercles de l’aurore.” Ame petre kö lo xötrei hna tupathe troa kuca la itre icasikeu cili ngöne la itre hnalapa. Ngo ame lo Semitrepa 1895, tru hnei atr ka traqa troa sine la itre icasikeu Cercles de l’aurore, ngöne la itre traone ka nyimutre e Etazini. Haawe, qaja jë hë hnene la Ita Ne Thup ne la treu cili ka hape, tro la nöjei Itetre Ini Tusi Hmitrötr a kuca la itre icasikeu cili. Önine hmaca jë la Ita Ne Thup, ame la atre troa xomiujine ej, tre ketre atre ka atreine e hnyawa. Tro angeic a e la ketre hnaewekë me treqene tro la itre iatrene la icasikeu a isa qeje mekun. Thupene la hna e la isa ca hnaewekë ne la ca paragaraf, me ce ithanatane me angatr, tro angeic a thele me e la itre xötre hna fejan. Ame ngöne la pune la ca mekene tus, tro la itre iatrene la icasikeu a hamëne la itre mekune ka tru qa ngöne lai mekene tus, ngo tha tro pe a aqean.

14 Anyimua saze la ëje ne la icasikeu cili. Hna hëne e thupen, ka hape, Cercles béréens (lapa i angetre berea), kola mekune lo angetre Berea ekö, itre ka thele troa atre la aliene la Itre Hna Cinyihan. (Ite hu. 17:11) Ame hë e thupen, hna hëne pena ha ka hape, Ini Tusi Ne La Ekalesia. Ame hë enehila, hna hëne ka hape, Ini Tusi Hmitrötr Ne La Ekalesia, nge kola icasikeu asë la ekalesia ngöne la Uma Ne Baselaia. Ame hë e cili, tha neköi gurupe hmaca kö a icasikeu ngöne la hnalapa i ketre trejin. Ame ngöne la itre macatre ka ase hë, hna inine la itre itus ka nyimutre, me itre boroshür, memine fe la itre tane mekune ne la Ita Ne Thup ngöne la icasikeu cili. Ame ju fe kö la kola nyiqaane la icasikeu cili, kolo fe hi a ithuecatrene la itre ka sine troa hane qeje mekun. Ame la thangane qa ngön, jui la atrehmekune së qa hnine la Tusi Hmitrötr. Hapeu, hnei epuni kö hna hnëkëne hnyawane la icasikeu cili, nge hane fe kö epuni qeje mekun?

15. Pine nemene matre eköthe jë la Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie?

15 Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie. Kola mekune hmaca hnei Carey Barber lo angeic a huliwa ngöne la hnalapa ne xomi meköt e Brooklyn ka hape: “Ngöne la jidri ne Thupenehmi ne 16 Febuare 1942, kola thuecatrene la nöjei trejine trahmanyi ne la Bethela e Brooklyn troa siji ëj matre hane sine lo hna hape enehila, Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie.” Ame hë la angeic a hane ketre atrene la Lapa Ne Xomi Meköt, hnei angeic hna qeje pengöne la ini cili ceitu me “ketre ewekë ka tru hnei Iehova hna kuca thatraqane la nöje i Nyidrë ngöne la hnedrai së.” Tru catre la thangane la ini cili, ke kola xatuane la itre trejine trahmanyi troa atreine hnyawa hamë ini me atreine cainöje hnyawa, matre ame lo kola xejë lo 1943, hna kuca thatraqane la itre ekalesia e cailo fen la sine boroshür hna hape, Ini Thatraqane La Huliwa i Akötresie (qene Papale). Kola qaja hnene la Ita Ne Thup ne 1 Juun 1943 ka hape, hna eköthe la Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie göi troa xatuane la itre hlue i Nyidrë “matre tro angatr a inine troa itretre cainöje ka atreine hnyawa tro fë la maca ne la Baselaia.”2 Tim. 2:15.

16, 17. Ame la Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie, kolo hmekuje hi a ini së troa cile fë cainöj? Qeje pengöne jë.

16 Ame ngöne la qaan, tru catre la ka xou troa cile fë cainöj ngöne la gaa tru atr. Ame la ketre e angatr, tre, Clayton Wood­worth, nekö ne lo ketre trejine hna ce akalabusine me J. Ruther­ford me itre xane ju kö lo 1918. Angeic a mekune hmaca lo angeic a xötrei hane sine la ini lo 1943. Öni Clayton: “Jole catre koi ni troa cile fë cainöj. Kösë lo kola hace la sepeneqëng, nge kola qaqacile la qëng, nge ame la hnenyinawang, tre, ase jë bas matre ho drië jë.” Ngo, loi trootro hë, ame hnei angeic hna kapa la itre xa hnëqa ka tru göi troa cile fë cainöj. Hetre itre xa eloine hmaca kö la ini cili koi angeic. Hna ini angeic la enyipiewekëne la troa ipië, me mejiune koi Iehova. Öni angeic: “Trotrohnine hë ni ka hape, tha atre cile fë cainöje kö la ka nyipi ewekë. Ngo e tro angeic a hnëkë hnyawa me mejiune koi Iehova, tro ha pi drei angeic, me kepe ini qa ngön hnene la itre ka sine la icasikeu.”

17 Ame lo 1959, kola thuecatrene la itre trejine föe troa hane sine lai ini. Mekune hmaca jë hi Edna Bauer, la kola drenge la ithuemacany hna qaja ngöne la ijine asabele cili. Öni angeic: “Mekune pala kö ni la madrinene la itre trejine föe, ke hetre itre xa ewekë hna aijijë angatre troa kuca.” Ngacama trahmanyi epuni maine föe, epuni kö a wangatrune la hna aijijë epuni cili, troa hane sine la Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie, matre ini epuni hnei Iehova?E jë la Isaia 54:13.

18, 19. (a) Tulu qaathei drei la hna xötrethenge hnene la Icasikeu Ne La Huliwa? (b) Pine nemene matre easa nyima ngöne la itre icasikeu? (Wange ju la itre mekune hna eköhagen, “Kola Nyimane La Itre Nyipici.”)

18 Icasikeu Ne La Huliwa. Ame ngöne la kola xejë la 1919, hna kuca la itre icasikeu göi troa cainöje trootro. Ame e cili, tha traqa asë kö la ekalesia kowe la itre icasikeu, ngo kolo hi lo itre ka saene troa tro fë itus. Qaane lo 1923, hna aca kuca ngöne la treu la Icasikeu Ne La Huliwa, nge troa sine hnene la itre atren asë la ekalesia. Ame hë lo 1928, kola thuecatrene la itre ekalesia troa kuca la Icasikeu Ne La Huliwa e nöjei wiik, nge ame lo 1935, kolo fe a thuecatrene la nöjei ekalesia troa nyitrepene la Icasikeu Ne La Huliwa hnene la itre ithuemacanyi hna xome qa hnine la Instruc­teur, nge hna hëne e thupen ka hape Informateur, nge ame enehila, Huliwa Ne Baselaia. Tha qea ju kö nge ame la icasikeu cili, tre, ketre götranene hë la porogarame hna kuca lapane hnene la nöjei ekalesia.

19 Kolo pala hi a xötrethenge hnene la Icasikeu Ne La Huliwa, lo tulu hna hamëne hnei Iesu. Hnene la icasikeu cili hna xatua së ngöne la huliwa ne cainöj. (Mat. 10:5-13) Maine epuni la ketre atr ka ijije troa kapa la Huliwa Ne Baselaia, epuni kö a inin ej, me thele troa trongëne la itre ixatua hna hamën göi tro epuni a cainöje trootro?

Icasikeu Ka Sisitria Ne La Macatre

Qaane lo hneijine i itre pane Keresiano, kolo pala hi a aca atrune ngöne la macatre la Drai Ne Amekunën la meci Keriso (Wange ju la paragarafe 20)

20-22. (a) Pine nemene matre easa atrune la drai ne meci Iesu? (b) Nemene la itre ewekë ka loi hnei epuni hna kapa ngöne la hnei epuni hna sine la Drai Ne Amekunën e nöjei macatre?

20 Hna amekötine kowe la itretre drei Iesu troa atrune la drai ne meci nyidrë uti hë la traqa hmaca nyidrë. Tune lo aqane atrune ekö lo Paseka, tro fe a tune kowe la Drai Ne Amekunën la meci Keriso, drai nyine atrune ngöne la macatre. (1 Kor. 11:23-26) E nöjei macatre kola sine la icasikeu cili hnene la itre milio lao atr. Ej a amekunëne kowe la itre hna iëne la manathith thatraqai angatr, ene la troa ce matrane me Keriso la Baselaia. (Rom. 8:17) Nge ame göi itre xa mamoe, tro lai a acatrene thei angatre la metrötre me mele nyipici kowe la Joxu ne la Baselaia i Akötresie.Ioane 10:16.

21 Hnei Russell me itre sine huliwa i angeic hna trotrohnine hnyawa la enyipiewekëne la troa atrune la Heji Ne Pui Ne Xeni Ne La Joxu, nge atre fe hi angatre ka hape, tro hi a aca atrune lai ngöne la macatre. Hnene la Ita Ne Thup ne Eiperem 1880 hna qaja ka hape: “Ame e celë e Pittsburg, nyimu macatre hë enehila ne  . . . atrune hun la Paseka [Drai Ne Amekunën] me xeni la areto me iji la waina, hatrene la ngönetrei me madra ne la Joxu së.” Tha qea ju kö nge kolo ha kuca la itre icasikeu hmekune la Drai Ne Amekunën. Ame la pane rapore hna kuca göi troa qeje pengöne la icasikeu cili, tre kolo 1889. Kola qaja la etrune la atr ka sine la asabele, traqa koi 225, nge ala 22 lao hna bapataison.

22 Tha easë hmaca kö enehila a atrune la Drai Ne Amekunën ceitu me ketre igötranene la asabele, ngo easa könëne la nöjei atrene la nöje së troa ce traqa me easë kowe la Uma Ne Baselaia, maine ketre götrane pena hna hnëkëne thatraqan. Ame lo 2013, hna sasaithe la 19 milio lao atr ka traqa troa hane amekunëne la drai ne meci Iesu. Ketre manathithi ka tru koi së troa sine la Drai Ne Amekunën, me hëne fe la itre atr troa hane ce sine me easë la heji ka tru cili! Aja i epuni fe kö troa hëne la itre atr ka ala nyimu catre kowe la Drai Ne Amekunën e nöjei macatre?

Ka Mama Ngöne La Aqane Ujë Së

23. Nemene la aqane waipengöne epuni la itre icasikeu?

23 Tha drei ehacene fe kö hnene la itre hlue i Iehova la hna amekötine koi angatre troa icasikeu. (Heb. 10:24, 25; 1 Ioane 5:3) Ame Davita Joxu lo, ka tru catre la aja i nyidrë troa tro kowe la uma i Iehova göi troa atrunyi Nyidrë, kolo itre ijine ce nyidrëti me itre xa ka hnimi Akötresie. (Sal. 27:4; 35:18) Nge pane mekune jë fe la tulu i Iesu. Mama hnyawa hi la aja i nyidrë troa tro kowe la uma ne la Tretretro i nyidrë göi troa hmi, ngacama nekönatre petre kö nyidrë.Luka 2:41-49.

E catre la aja së troa ce icasikeu, celë hi ka amamane ka hape, ka mele e kuhu hni së la Baselaia i Akötresie

24. Ame la easa sine la itre icasikeu, nemene la hne së hna amaman?

24 Ame la easa sine la itre icasikeu, easë hi lai a amamane la ihnimi së koi Iehova me aja së troa acatrene la lapaunene la itre trejine me easë. Easë fe a amamane la aja së troa inine troa mele ceitu me itre jini ne la Baselaia i Akötresie, ke, ame la jëne ka tru ne tro sa kapa la ini, tre, ngöne la itre icasikeu, me asabele. Ketre, hnene la itre icasikeu hna hamë së la atreine me trenge catre matre xatua së troa hut ngöne la ketre huliwa ka nyipi ewekë catre hna eatrëne enehila hnene la Baselaia i Akötresie. Kolo huliwa göi troa inine la itre atr me hnëkë angatre troa kuca la huliwa i Akötresie. (E jë la Mataio 28:19, 20.) Eje hi laka, e catre la aja së troa ce icasikeu, celë hi ka amamane ka hape, ka mele e kuhu hni së la Baselaia i Akötresie. Epi tro pala hi la itre icasikeu a tru e kuhu hni së!

[1] Tro fe la hnepe lapa me itre trejine ka pë föe a isa ami ijine troa ini Tusi Hmitrötr.

[2] Ame lo 2013, ase hë sasaithe la 180 lao tane mekune thatraqane la itre cainöje kowe la ka ala nyim.