Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Musi Hë La Baselaia i Akötresie!

Götrane Mi: Icasikeu hna kuca e kuhu qëhnelö e Ladran, Agele, 1945; Götrane Maca: Asabele ka ketre pengön nge ka ca drain e Malawi, Afirique, 2012

 XÖTRE MEKENE 5

Ini Qa Ngöne La Baselaia—Kola Inine La Itre Ka Ce Huliwa Me Joxu

Ini Qa Ngöne La Baselaia—Kola Inine La Itre Ka Ce Huliwa Me Joxu

 EPUNI a hnyimahnyima kowe la trejine ka cile fë cainöj. Ketre trejine thöth ne la ekalesia i epun, nge pane cainöje i angeice hi lai ngöne la hna asabele. Epuni pala kö a madrine la cainöje i angeic, nge epuni fe hë a haine la ini hna kapa hnene la itre hlue i Akötresie. Epuni a mekune lo aqane catre i angeic ngöne itre pane cainöje hnei angeice hna cile fë ekö, nge epuni a haine enehila la pengöi angeic. Hna ini angeic jëne la Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie, nge thupene lai, jëne la Ini Koi Itre Pionie. Ame eue hi lo, hnei angeic me föi angeic hna hane sine la Ini Koi Itre Ka Cainöj. Ame la kola xexe thupene la hna cainöj, epuni a goeëne xötreithi epun, me pane mekune la ini hna kapa hnene la itre hlue i Akötresie asë.

Hnei Tusi Hmitrötre hë hna perofetane la ketre ijine troa “inine . . . hnei Iehova” la itre hlue i Nyidrë. (Is. 54:13) Easë hi la a melëne la ijine cili. Easa kapa la ini jëne la itre itusi së, me jëne fe la itre icasikeu së, me itre asabele, me itre xa ini ju kö hna hnëkëne hnene la organizasio, matre troa atreine cilëne la itre hnëqa. Ame ngöne la xötre mekene celë, tro sa ce wange la enyipicine jëne la nöjei ini hna eköth ka hape, Baselaia i Akötresie a mus enehila.

 

AME NGÖNE LA GÖTRANE CE

MEKENE 16

Icasikeu Göi Hmi

Nemene la aqane tro sa kepe thangane la itre icasikeu?

MEKENE 17

Aqane Inine Me Hnëkëne La Itre Jini ne La Baselaia

Nemene la aqane hnëkëne la itre jini ne la Basleaia jëne la itre hna ini qaathei Akötresie matre tro angatr a eatrëne hnyawa la itre hnëqa i angatr?