Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Götrane Mi: Noel tixenuë lo 1926 ngöne la Bethela e Brooklyn; Götrane Maca: Kola öhne hnei itre atr ka hape, isapengöne kö la Itretre Anyipici Iehova

 XÖTRE MEKENE 3

Itre Hna Amekötine Hnene La Baselaia—Kola Thele La Thiina Ka Meköti Akötresie

Itre Hna Amekötine Hnene La Baselaia—Kola Thele La Thiina Ka Meköti Akötresie

 EPUNI a pane hale kowe la atre lapa ezi epun. Nge epuni hi a öhne la angeic a goeëne huti epuni me hnepe lapa i epun. Angeice a hë epuni jë. Öni angeic: “Hetre hnyingenge koi nyipë? Hnauëne laka tha ceitui epuni kö memine la itre xa atr?” Öni epuni jë hi: “Ke pine nemen?” Öni angeic, “Ame epuni lo, tre Itretre Anyipici Iehova? Tha ceitu i epuni kö me itre xan. Tha epuni fe kö a hane tune la itre xa hmi, itre ka feetëne lo itre drai hna atrun, me kuci politik, me lö hnine la itre isi. Pëkö ka hane ufi sixa thei epun. Nge lolo catre la thiina ne la hnepe lapa i epun. Hnauëne laka ame ngöne la itre götrane ka nyimutre ne la mel, tre isapengöi epuni catre me itre xan?”

Tha jole kö e troa trotrohnin: Easa mele fene la musi ne la Baselaia. Iesu Joxu a nyidrawa së. Nyidrëti a xatua së troa trongëne la itre thupa ca i nyidrë, matre ketre mama kö së ngöne la fene celë ka ngazo. Ame ngöne la xötre mekene celë, tro sa ce wange la aqane nyidrawane la itre hlue i Akötresie ngöne la götrane u, me thiina, me aqane eköthe trongëne la organizasio göi troa atrunyi Iehova.

AME NGÖNE LA GÖTRANE CE

MEKENE 10

Joxu a Nyidrawane La Nöje i Nyidrë Ngöne La u

Nemene la ka acaasine la Noel me kuluse?

MEKENE 11

Aqane Nyidrawane La Thiina—Troa Hmitrötre Tui Akötresie

Hetre aliene kowe la nöje i Akötresie qaane lo 1919 la itre hnahage ne thup memine la itre qanahage ne la ēnē hna meköle goeëne hnei Ezekiela.

MEKENE 12

Hna Hnëkëne Troa Nyihluene La “Akötesieti Ine La Tingeting”

Tha Tusi Hmitrötre kö a qaja la eisapengönene la imenumenu memine la ewekë hna eköthe hnyawa, ngo ene pe la imenumenu memine la tingeting. Pine nemen? Nge tune kaa la aqane ketr la hni ne la itre Keresiano enehila?