Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Mekun Nyine Nyipun

Mekun Nyine Nyipun

Maine jë, tha ase kö epuni thëthëhmine lo itre ijine epuni ekö a madrin ngöne la nöje i Iehova. Maine jë ketre ijine epuni a kepe ixatua ngöne la ketre icasikeu, maine ngöne la ketre asabele, maine jëne la ketre trejin, maine hnene la ketre ewekë ka traqa koi epuni ngöne la hna cainöje trootro. Eje hi laka, thatreine kö epuni troa thëthëhmi Iehova. Nge ketre, thatreine kö Iehova thëthëhmine la itre huliwa i epuni ekö koi Nyidrë. Nge ka tru pala hi la trenge aja i Nyidrëti troa xatua epuni troa bëeke koi Nyidrë.

Öni Iehova: “Hana wang, qânge kö troa thele la hnënge mamoenge me wai nyuden. Ame la ate thupë mamoe a thele la hnënge si angeice ngöne la ijine angeic’ a ce memine la hnënge mamoe i angeice hna isa ije, tune lai tro ni a thele la hnënge mamoeng, nge tro ni a thei nyudeni qa ngöne la ite hnë asë lo hna isa ije nyudeni [kow].”—Ezekiela 34:11, 12.