Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Bëeke Jë Koi Iehova

 GÖTRANE 5

Bëeke Jë Kowe La “Atre Thupë Mamoeë Nyipunie Me Atre Thupëne La Itre u i Nyipunie”

Bëeke Jë Kowe La “Atre Thupë Mamoeë Nyipunie Me Atre Thupëne La Itre u i Nyipunie”

Maine epuni hi enehila a hane melëne la itre jole hna ithanatane e hnine la boroshüre celë, the seseu kö! Ceitune hi la itre jole ka traqa kowe la itre hlue i Akötresie ekö hna qaja hnine la Tusi Hmitrötr, me itre hlue i Nyidrë enehila. Pine laka, hnei angatre hna atreine elë hune la itre jole cili jëne la ixatua i Iehova, haawe, ijiji epuni fe hi!

“Öhne jë hi ni ka hape, tha ase kö Iehova nuetriji ni, ngo loi e tro hmaca ni a atre la aqane troa bëeke koi Nyidrë

 LOI e xecie koi epun laka, ce Iehova me epun la epuni a bëeke koi Nyidrë. Tro Nyidrëti a xatua epuni troa elë hune la itre hnei epuni hna seseun, me axapone la itre hni epuni hna akötrën, me atingetingëne la hni epun me mekun, ke hetrenyi hë la mekuthetheu ka wië. Ame hë e cili, tro hmaca ha hetre aja i epuni troa ce nyihlue i Iehova memine la itre hlue i Nyidrë. Ceitune hi la pengöi epun memine lo itre xa pane Keresiano ekö. Öni Peteru aposetolo koi angatr: “Hna tui nyipunieti la itre mamoe hna menune la gojeny, ngo enehila hmacahmaca ha nyipunie kowe la atre thupë mamoeë nyipunie me atre thupëne la itre u i nyipunie.”—1 Peteru 2:25, MN.

Ame la ka sisitria koi epun, tre ene la troa bëeke koi Iehova. Pine nemen? Tro epuni lai a amadrinëne la hni Nyidrë. (Ite Edomë 27:11) Ke ame Iehova lo, tre Akötresieti ka hane fe madrin, nge ka hane fe hleuhleu. Celë hi matre tro lai a hetre thangane koi Nyidrë la itre huliwa së. Ame pe, tha hnei Iehova kö hna musinë së troa hnimi Nyidrë me nyihlue i Nyidrë. (Deuteronomi 30:19, 20) Celë hi hna qaja hnene la ketre atre ithanatane la Tusi Hmitrötr kola hape: “Pëkö ketre atr ka atreine troa fe la hni së; easë hmekuje kö.” Maine ihnimi la ka upi së troa nyihlue i Iehova, tro hë së lai a fe la hni së. Maine celë hi hne së hna kuca, easë hi lai a hamë Nyidrë la ahnahna ka sisitria, ene la hni së ka nyipici. Ketre tro fe hë Nyidrëti lai a madrine catr. Eje hi laka, pëkö ka ceitu memine la madrine hne së hna kapa qa ngöne la hne së hna nyihlue i Iehova.—Ite Huliwa 20:35; Hna Amamane 4:11.

Ketre, e tro hmaca epuni a xejë la huliwa i Iehova, tro ha amejine la itre hni epuni hnene la itre ewekë ne la u. (Mataio 5:3) Hna xupi së matre tro sa öhnyi madrine qa ngöne la easa nyihlue i Iehova. Celë hi matre, kola isa hnyingëne thele hnene la itre atr e cailo fen ka hape, ‘Pine nemene matre easë pi e celë fen?’ Angatr a pi atre la itre mekune ka sa la itre hnyinge ka tru göi aliene mel. Angatre a pi atre, ke hnei Iehova hna xupi angatre cememine la aja cili. Pëkö ketre ewekë ka amadrinë së hune la tro sa atre ka hape, easa nyihlue i Iehova qa kuhu hni së.—Salamo 63:1-5.

Aja i Iehova tro epuni a bëeke hmaca koi Nyidrë. Nemene la enyipicin? Wange ju hi la aqane hnëkëne hnyawane la boroshüre celë; hna kuca cememine la itre thithi ka nyimutre. Maine jë, hna amamane koi epuni la boroshüre celë hnene la ketre qatre thup, maine ketre trejine pena. Ma celë hi lai ka upi epuni troa e me kapa la itre ithuemacanyi qa hnin. Itre ewekë lai ka anyipicine laka, tha hna nuetriji epuni kö hnei Iehova. Nyidrëti pe a ee epuni hmaca koi Nyidrë.—Ioane 6:44.

Kola keukawa la hni së la easa atre ka hape, tha ase kö Iehova nuetrije la itre hlue i Nyidrë ka nanyi hë qaathei Nyidrë. Celë hi hna melën hnei Donna. Öni angeic: “Ngacama nanyi trootro hë ni qa ngöne la nyipici, ngo hnenge pala hi hna mekune ajuine lo hna qaja ngöne Salamo 139:23, 24, kola hape: ‘Xajawatineju, maine ej’ e kuhu hninge la jëne akötr, nge e ni jë ngöne la gojenyi ka epine palua.’ Drenge hi ni laka, tha göhnenge fe kö la fene celë, ngo ame la sipu göhneng, tre, e hnine la organizasio i Iehova. Öhne jë hi ni ka hape, tha ase kö Iehova nuetriji ni, ngo loi e tro hmaca ni a atre la aqane troa bëeke koi Nyidrë. Atraqatre la madrineng enehila laka, bëeke hmaca ha ni koi Nyidrë!”

Loi e xecie koi epun laka, ce Iehova me epun la epuni a bëeke koi Nyidrë

Eahuni a thithi sai epuni matre öhne hmaca jë epuni “la madine qa thei Iehova.” (Nehemia 8:10) Tha tro jë kö epuni lai a ietrane la hnei epuni hna bëeke koi Iehova.