Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Bëeke Jë Koi Iehova

Iehova a thele la hnënge mamoe i Nyidrë, matre Nyidrëti a könë epuni troa bëeke koi Nyidrë.

Tusi Qaathei Lapa Ne Xomi Meköt

Ame la tusi celë qaathene la Lapa Ne Xomi Meköt, tre thatraqane la itre hlue i Akötresie ka ananyine hë la hnënge mamoe.

GÖTRANE 1

“Tro Ni a Thele La Ka Pat”

Iehova kö a goeëne la mamoe ka patr ceitu me mamoe ka luzi hë?

GÖTRANE 2

Itre Hna Seseun—“Hna Cile Xöteithi Hun”

Maine jë, tha nyipi madrine kö epun, ke, thatreine hmaca kö epuni nyihlue i Iehova tune ekö. Ngo jëne la hnepe huliwa hnei epuni hna atreine kuca koi Iehova, troa mama koi epuni la mene ne la ixatua i Nyidrë.

GÖTRANE 3

Hni Hna Akötrën—E “Hete Gele i Kete Ate Koi Kete”

Köni trepene meköt ka troa xatua epun troa cile kowe la ketre jol, ene la kola hetre tria hnene la ketre trejin koi epun.

GÖTRANE 4

Hni Hna Ahleuhleun—“Nyipi Sië Ni Pi Qa Ngöne La Menung”

Tro epuni a öhne tune kaa la elolone la mekuthetheu ka wië?

GÖTRANE 5

Bëeke Jë Kowe La “Atre Thupë Mamoeë Nyipunie Me Atre Thupëne La Itre u i Nyipunie”

E tro ni a bëeke koi Iehova, nemene la nyine tro ni a pane kuca? Tro jë a kepe ni tune kaa hnene la ekalesia?