Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Nemene La Aqane Goeëne Epuni La Itre Drai Ka Calemi?

Nemene La Aqane Goeëne Epuni La Itre Drai Ka Calemi?

Tro Jë Kö La Fene Celë . . .

  • a tune pala hi la?

  • a ngazo catr?

  • a loi?

 HANAWANGE LA HNA QAJA HNENE LA TUSI HMITRÖTR

“Tro nyidëti Akötesieti . . . a köle tije la nöjei tenge timida asëjëihë qa ngöne la ite lue meke i angat ; nge pa hmaca kö mec ; me hace hni me teij, me aköt ; ke patë hë la ite ewekë hnapan.”—Hna Amamane 21:3, 4.

HANE HI LA ALIENE KOWE LA MELE SË

Troa hetre huliwa ka amadrinë së, nge ka loi.—Isaia 65:21-23.

Patre asë la nöjei pengöne kucakuca, me nöjei pengöne akötr.—Isaia 25:8; 33:24.

Troa hetre mele madrine uti hë epine palua thene la hnepe lapa, memine la itre treme sineen.—Salamo 37:11, 29.

 TRO KÖ SA MEJIUNE KOWE LA HNA QAJA HNENE LA TUSI HMITRÖTR?

Eje hi, hane hi la lue kepin:

  • Hetrenyi thei Akötresie la atreine troa eatrëne la itre hnei Nyidrëti hna thingehnaean. Ame ngöne la Tusi Hmitrötr, Iehova Akötresieti hmekuje hi la hna hëne ka hape, “Kapucatinasë,” ke, ka pë ifegone la mene i Nyidrë. (Hna Amamane 15:3) Celë hi matre, atreine hi Nyidrëti troa eatrëne la itre hnei Nyidrëti hna thingehnaean, ene la troa ahnyipixene hmaca la fen. Tune la hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr, kola hape, “ateine Akötesie la nöjei ewekë asë.”—Mataio 19:26.

  • Hetrenyi thei Akötresieti la ajane troa eatrëne la itre hnei Nyidrëti hna thingehnaean. Tro Nyidrë a “fetesietine [tru la aja i Nyidrë]” troa amelene hmaca la itre atr ka meci hë.—Iobu 14:14, 15.

Hnene fe la Tusi Hmitrötre hna amamane ka hape, hnene la Hupuna i Akötresie, Iesu, hna aloine la itre trene kucakuca. Hnauëne laka aloinyi angatre jë hnei nyidrë? Pine laka, ajane nyidrë. (Mareko 1:40, 41) Kolo kö lai a nyitipune hnyawa hnei Iesu la aqane ujë ne la Tretretro i nyidrë, la kola ajane troa xatuane la itre ka aja ixatua.—Ioane 14:9.

Celë hi matre ka xecie hnyawa koi së laka, tru la aja i Iehova me Iesu troa xatua së matre tro sa mele madrine elany!—Salamo 72:12-14; 145:16; 2 Peteru 3:9.

 TUNE KAA LA MEKUNA I EPUN,

Nemene la aqane tro Akötresieti a ahnyipixene la fen?

Hna sa la hnyinge celë hnene la Tusi Hmitrötr ngöne MATAIO 6:9, 10 me DANIELA 2:44.