Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Jëne Madrine Kowe La Itre Hnepe Lapa

GÖI TROA TELECHARGER