Corée du Sud

Brésil

Australie

Guinée

Qaane ekö, ame pala hi la aja i Iehova tre tro la itre atrene la hnepe lapa a cas, matre troa acatrene la aqane imelekeu i angatr, me mele i angatre ngöne la götrane la ua. (Deuteronomi 6:​6, 7) Celë hi matre hna xome hnene la Itretre Anyipici Iehova la ca hnepe ijine ngöne la wiike troa ce kuca la hmi ne la hnepe lapa: angatr a ce ithanatane ngöne la hnalapa i angatr la itre mekun, thenge la itre ewekë ka loi kowe la mele i angatr. Nge ame angetre mele cas, ngacama nyipunieti hmekuje hi, ngo ketre ijine ka sisitria hi lai koi nyipunie troa easenyi catre koi Iehova, jëne la itre mekune hnei nyipunieti hna iëne troa inin.

Ketre ijine troa easenyi Iehova. “Eashenyijë koi Akötesie, nge tro nyidëti a eashenyi koi nyipunie.” (Iakobo 4:⁠8) Easa atre Iehova hnyawa qa ngöne la itre ewekë hne së hna inine thenge la pengö i Nyidrë, me aqane ujë i Nyidrë hne së hna öhne ngöne la Itre Hna ­Cinyihan. Ame la aqane troa nyiqaane hnyawa la hmi ne la hnepe lapa, tre ene la troa e la Tusi Hmitrötr, matre ce dreng asë hnene la itre atren. Ase jë ketre e, thupene lai ketre pena; maine tro pena hi a xötrethenge lo porogarame ne la Mel Me Huliwa Ne Cainöj Pepa Nyine Huliwan. Isa thawa jë la itre xötr, nge hamëne pi kowe la itre atrene la hnepe lapa troa e xötrën, nge thupene lai, ce ithanatane jë hë la itre ini hna trotrohnine qa ngöne la Itre Hna Cinyihan.

Ijine tro hi lai a ieakeune catrëne la itre atrene la hnepe lapa. Ame la keme me thine me ha nekönatre a ce inine la Tusi Hmitrötr, kolo hi lai a acatrene la imelekeu i angatr. Ketre hnepe ijine lai ngöne la wiike ka ithue madrine me tingetinge kowe la itre hnepe lapa. Thenge la isa macatre ne la itre nekönatr, ijije hi tro nyipunie itre keme me thin, a iëne qa ngöne la lue zonal Hmeke Jë! me Ita Ne Thup maine pena qa ngöne la site huni jw.org, la itre mekune ka ijije nyine troa ce wange me nyudren. Haawe, thele ijine jë troa ce goeëne la JW Broadcasting (tv.jw.org), nge thupene lai ce ithanatane jë. Ka loi fe e troa ce ithanatane me nyudren la itre jole ka traqa ngöne la itre uma ne ini, matre atreine nyudreni troa cile kow. Tro fe lai a hetre madrine i nyipunie, e troa ce hnëkëne la itre nyima nyine ce thing ngöne la itre icasikeu, nge nyi pune ju hë hnene la kola nango ce thawa madrine la itre hnepe ka menyik, ene la itre nyine iji me itre nyine xen.

Ame la hnepe ijine cili hna ce thawa göi troa atrunyi Iehova, tre ketre ixatua ka tru kowe la hnepe lapa troa ce kapa madrine la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr. Eje hi laka, tro Akötresieti a amanathithine la aqane catre i nyipunie troa eatrëne pala hi la huliwa cili.​—Salamo 1:​1-3.

  • Pine nemene matre tha tro pi kö a triane la hmi ne la hnepe lapa?

  • Tro la keme me thine a kuca tune kaa matre troa hetre madrinene la itre atrene la hnepe lapa ngöne lai ijine cili?