Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Drei Akötresieti Jë Matre Mele Epine Palua

GÖI TROA TELECHARGER