Pare gaa a poɔ yɛlɛ

Pare gaa a gane poɔ yɛlɛ

ZANNOO 5

Kannoo Naŋ Tori

Kannoo Naŋ Tori

Boŋ na toɔ̃ soŋ bo ka ho maŋ kanna yɛlɛ ka a yire weliweli kyɛ tori meŋ?