Pare gaa a poɔ yɛlɛ

Pare gaa a gane poɔ yɛlɛ

Maika Gane Poɔ Yɛlɛ

Maika Gane Poɔ Yɛlɛ

Ka hõõ kaa a Maika gane poɔ, o mannɛɛŋ wulli lɛ noba naŋ dire daŋ zirii, a kyɛ leɛ eŋ noɔre ka yelmeŋa puoruu na leɛ waŋ.