A Duorisoŋ Terebo Munpiilee Yelyaga

Vidiori ba naŋ maale ka a soŋ te ka te toɔ̃ piili Baabole poɔ dama diibu.

Your Family Can Be Happy Munpiilee Yelyaga

Kultaa ane booree poɔ yelkpeɛne. A Baabole taaɛ sommo naŋ na vɛŋ ka yideme taa popeɛloŋ.

Ho Na Boɔraŋ Ka Ho Woŋ Duorisoŋ?

A Baabole taaɛ ‘Duorisonne a kyaare yelsonne mine,’ aŋa Aizeeya 52:7 naŋ yeli na. A duorisonne ŋa na toɔ̃ soŋ boŋ ka ho yideme taa popeɛloŋ, a nyɛ zɔmeŋ sonne, aneŋ emmaaroŋ.

Boŋ Tamaa Ka Kũũni Taa?

A Baabole eŋna teŋ noɔre ka, te nɔŋneba naŋ kpi na leɛ iriŋ, ka te nyɛ ba a teŋa zuŋ kyɛ.