Pare gaa a poɔ yɛlɛ

Pare gaa a gane poɔ yɛlɛ

Poɔ Yɛlɛ

Poɔ Yɛlɛ

Naaŋmen e ŋa bi-saa naŋ nɔnɔ o biiri. 1 Piiter 5:6, 7

Naaŋmen la maale te, o kaara la te zu. Lɛnɛɛ bi-saa naŋ nɔnɔ o biiri a maŋ wullo ba na, lɛ meŋ la ka Naaŋmen wullo neɛ zaa naŋ be zie zaa sori naŋ soma.

Naaŋmen maŋ wullo teŋ yelmenne naŋ maŋ korɔ te eŋmaaroŋ ane teɛretɔ.

Ka hoŋ kyɛllɛ wono Naaŋmen yɛlɛ, o na kaa la ho zu soŋ. Naaŋmen na soŋ boŋ ka ho toɔ̃ are ho yelkpeɛne noɔre.

Kyɛ a zaa naaŋ lɛ—ho na nyɛ la nyɔvore naŋ ba taa baaraa!

 Naaŋmen yɛlɛ korɔ teŋ, ‘Ye begi tuorii, a wa n seng . . . ka ye tari nyɔvore.’ Aizeeya 55:3