Pare gaa a poɔ yɛlɛ

Pare gaa a gane poɔ yɛlɛ

 KYƐLEE 9

Bo Saŋa ka Paradiisi na Wa?

Bo Saŋa ka Paradiisi na Wa?

A wahala naŋ be a teŋɛ zu ne wuleŋ ka, a koŋ kɔɔre kyɛ ka Naaŋmen Naaloŋ wa. Luki 21:10, 11; 2 Tiimoti 3:1-5

Zine ŋa yɛlɛ na mine naŋ erɛ yaga zie zaa ka a Baabole daŋ yɛlbiŋ ka a na eŋ. A Baabole yɛlɛɛŋ ka noba na e la libi-nɔŋneba, bibiiri koŋ wono ba dɔgreba nɔɛ, noba yɛlɛ naŋ taa dabeɛŋ, ane noba naŋ nɔŋ nimbipɛl gaalii na bebeŋ.

Teŋ-zigri bɛrɛ, zɔɔre, kɔŋ, ane baaloŋ na poreŋ. Zine ŋa, te nyɛrɛ la ama ŋa zaa aŋ erɛ.

Yesu lɛ yɛlɛɛŋ ka, ba na yɛlɛɛ Naaŋmen Naaloŋ duori-soŋ a teŋɛ zu lombori zaa.—Maatiu 24:14.

 Naaŋmen Naaloŋ na iri la yelfaare zaa bare. 2 Piiter 3:13

A koŋ kɔɔre, Jehoova na sãã la a neŋfaare zaa.

Naaŋmen na tage la Setaana ane a malki-faare tobo.

Naaŋmen koŋ sãã noba naŋ kyɛllɛ wono o yɛlɛ. Bana kpɛ la a don-paalaa naŋ e forifori ne poɔŋ. Dabeɛŋ koŋ lɛ bebe. Noba na maŋ sage la taa di kyɛ nɔnɔ taaba.