Bíblia a ta’a har “Ocava i luku-lukun” ia Jeová tu, “akam uhulen piri” naen ma’u. (1 Tesalónika 2:13; Tito 1:2) En tapi ana upe? Ana Bíblia ia rata i ha’a ca’an halani?