Isi defuma kwa mbari ndazi na viteto vizima-vizima, ela dewadanishwa ni irumirio jimweri. Aighu ya ghose, dekunda kumneka nguma Jehova, Mlungu wa Biblia Uo uvibonyere vilambo vose. Dawatima seji didimagha kumsunga Jesu Kristo nesi diawona ni ishima ibaa kuwangwa Wakristo. Kila umweri odu wadadwa ngelo ituku ituku kutesia wandu wimanye Biblia na Wuzuri ghwa Mlungu. Kwa wundu didafunya wushahidi, angu kughora aighu ya Jehova Mlungu na Wuzuri ghwake, dadawangwa Washahidi wa Jehova.

Lawua kituo chedu. Shoma Biblia mtandaonyi. Manya malazi aighu yedu na irumirio jedu.