Táku šíća hená ȟeyáb ečhúŋ po. 1 Corinthians 6:9, 10

Jehovah theúŋȟilapi háŋtaŋš táku šíča ečhúŋk’uŋpi kte šni.

Wamánuŋ, itómni, naíŋš pȟežúta šíča uŋk’úŋpi ciŋ šni, Jehovah heyé.

Thíwičhakte, wíŋktepi, abortion, wíšičawachiŋ na kičhízapi, Wakȟáŋtȟáŋka hená iyúha waȟtélašni.

Wakáǧapi na waȟmúŋǧapi hená étkiya wačhéuŋkiyapi kte šni.

Makȟá akáŋ okáblaya wičhóuŋ kte el oyáte šíča hená úŋpi kte šni.

 Táku wašté hená ečhúŋ po. Matthew 7:12

Wakȟáŋtȟáŋka iyókphi uŋyáŋpi kte háŋtaŋš he iyéčhel uŋkúŋpi kte.

Oyáte étkiya waštéčakapi na thekíčhiȟila po.

Owótȟaŋla uŋwícaši.

Waúŋšila na wošíče hená pažúžu po.

Jehovah tawóiye hená oyáka po.​—Isaiah 43:10.