Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language Dakota

 PART 7

Jesus Tuwé He?

Jesus Tuwé He?

Jehovah Jesus makȟá ektá hiyúye. 1 John 4:9

Jehovah iyókiphi uŋyáŋpi kte háŋtaŋš Jesus anáuŋǧoptaŋpi kte. Adam itȟókabya Jehovah Jesus káǧe. Jesus maȟpíya ektá ti.

Jehovah Jesus makȟáta hiyúye. Mary Bethlehem el Jesus tȟuŋ. Wakȟáŋheža kiŋ he Jesus čhažéki k’úpi.​—John 6:38.

Jesus wičháša makȟá akáŋ uŋ na atkúku iyéčhel waéčhuŋ. Waúŋšila he uŋ oyáte waštélakapi. Ikȟópȟešniyaŋ Wakȟáŋtȟaŋka wówičakȟe kiŋ uŋspéwičhakiye.

 Jesus wašté ečhúŋ éyaš waȟtélapišni. Matthew 27:39

Jesus oyáte khúže asníwičhaye na húŋȟ makȟá akáŋ wičháyukini.

Owáčhekiya oítȟaŋčhaŋ huŋȟ Jesus oyúsiŋkapi; ipáweȟya waúŋspewičhakiyapi.

Owáčhekiye oítȟaŋčhaŋ Romans wicháya yaéčheča na Jesus ktépi.